Za uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie kolejna edycja kursu barmańskiego

W dniach 17-18 listopada 2021 roku kolejnych 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie wzięło udział w kursie barmańskim organizowanym w ramach projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie placówek prowadzących kształcenie zawodowe i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Program kursu przewidywał 16 godzin, w tym godziny teoretyczne oraz lekcje z praktyki barmańskiej. Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem baru, rodzajem szkła barowego, naczyniami i narzędziami którymi posługują się barmani.

Najciekawszą częścią szkolenia było poznanie technik i sposobów komponowania koktajli, drinków klasycznych i koktajli warstwowych. Prowadzący przybliżył uczestnikom zasady etyki zawodowej barmana.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Wszystkim młodym barmanom gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.

To top