29-01-2019 » Powiat i region, Wolin

Do 30 stycznia trwa nabór w Gminie Wolin na instruktora

Gmina Wolin ogłasza nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu „Ja w internecie – podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wolin”.

Celem projektu realizowanego w Gminie Wolin „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” realizowanego ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej.

W ramach w/w Projektu zostaną zrealizowane 23 szkolenia (łącznie 276h szkoleniowych), dla grupy 268 odbiorców. Szkolenia będą prowadzone w cyklu dwudniowym, po 12h każde, na terenie gminy Wolin,
w szkołach i świetlicach wiejskich.

Szkolenia organizowane w ramach projektu zostaną poprowdzone przez instruktorów, którzy w szczególności posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat (pozostałe wymagania dla instruktorów określone zostały w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu który dostępny jest do pobrania pod adresem https://tiny.pl/gzdll).

Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie w charakterze instruktora oraz spełniające wymagania w zakresie doświadczenia i umiejętności, zapraszamy do przesłania nam swoich aplikacji. Zgłoszenia chętnych osób proszę kierować w formie elektronicznej na adres e-mail: szkudlarek@gminawolin.pl z dopiskiem „Nabór instruktorów na szkolenia z kompetencji cyfrowych”. Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 30.01.2019r.

Do zgłoszenia proszę dołączyć CV wraz z informacją o doświadczeniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w„Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu”  

UWAGA! W zgłoszeniu proszę wskazać oferowaną kwotę wynagrodzenia brutto za 1h szkoleniową (godzina zegarowa).

Osoby wybrane w ten sposób przez Gminę przejdą dalsze szkolenia organizowane przez Operatora projektu, czyli Fundację Legalna Kultura.

Osoba do kontaktu: Ilona Szkudlarek, tel. 913220812 lub 512186941, e-mail:szkudlarek@gminawolin.pl

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *