Wójt Gminy Świerzno szuka Sekretarza Gminy

Wójt Gminy Świerzno ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarza Gminy Świerzno. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 11 lutego 2019 r. do godziny 15.30. Liczy się termin złożenia w Urzędzie.Chcesz być Sekretarzem, musisz mieć wykształcenie wyższe, co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. Musisz też cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

O wymaganiach dodatkowych i innych aspektach konkursu możesz dowiedzieć z Biuletynu Informacji Publicznych (BIP).

Link do strony:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=swierzno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=38&podmenu=281&str=1&id=3764

Ogłoszenie w załączeniu, szczegóły w BIP.