Ptaszki wróżki?

7 lutego 2019 r. pisaliśmy o kadrze, jaką dysponuje Wójt w Urzędzie Gminy w Świerznie do realizacji zadań określonych prawem.Było trochę zmian. Czas oczekiwania dotyczył tylko Sekretarza Gminy Świerzno.

Doczekaliśmy się. Wójt ogłosił dnia 01 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko Sekretarza. Termin na dostarczenie określonych dokumentów wyznaczono na 11 lutego br. Dzisiaj już wiemy, że  dokumenty złożyły 2 osoby. Komisja Konkursowa dokonała sprawdzenia dokumentów dwóch ofert na stanowisko Sekretarza. Okazało się, że tylko jedna oferta spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Były to dokumenty Waldemara Dubrawskiego z Łuskowa. Kandydat ten został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną dnia 13 lutego br., czyli już jutro.

Wszystko stało się więc jasne. Gmina wkrótce będzie miała swojego Sekretarza, który pokieruje pracą Urzędu.

Niejasne jest tylko, skąd ptaszki wiedziały już w ubiegłym tygodniu kto zostanie sekretarzem. Okazuje się, że ćwierkały, ćwierkały i wyćwierkały. Czyżby Ptaszki – Wróżki?

 

Podaję link do strony, gdzie była przedstawiona kadra Urzędu Gminy w Świerznie: https://echokamienia.pl/swierzno/kadra-urzedu-gminy-w-swierznie/