25-04-2019 » Powiat i region, Świerzno

Nasz powiat z dofinansowaniem na drogi

Powiat Kamieński i Gmina Świerzno otrzymały dotację na przebudowę dróg w okolicach miejscowości Kłęby i na odcinku Duniewo – Krzemykowo. Powiat Kamieński otrzymał wsparcie na przebudowę drogi powiatowej nr 1039Z w okolicy miejscowości Kłęby – II etap, o dł. 1,08 km”. Dotacja z budżetu województwa to ponad 380 tys. zł, co stanowi 22,2% kosztów kwalifikowanych zadania

Gmina Świerzno otrzymała wsparcie na przebudowę drogi na odcinku Duniewo – Krzemykowo o dł. 2,3 km”. Wsparcie inwestycji to blisko 345 tys. zł, a całkowity koszt wynosi ponad 1,8 mln zł.

Umowy zostały podpisane 24 kwietnia br.

Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *