Kadra Urzędu Gminy w Świerznie

Przedstawiamy obecną Kadrę Urzędu Gminy w Świerznie

Mała zmiana już nastąpiła, dotychczasowa Sekretarz Gminy na mocy umowy z Wójtem pozostała na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i zarazem Inspektora ds. kadr.

Następna zmiana to Skarbnik Gminy Świerzno. Obecny (jeszcze na wykazie niżej), pełniący funkcję Skarbnika od sierpnia 2017 r.  pan Sławomir Brodniak zostanie zastąpiony przez pana Romana Kleszczyńskiego. R. Kleszczyński przez 15 lat, od końca 2003 r., był Skarbnikiem Gminy Wolin począwszy od czasów, gdy Burmistrzem był Bogdan Wilkowski, po czasy ostatniej kadencji, gdy Burmistrzem był Eugeniusz Jasiewicz.

Niebawem będzie rozstrzygnięcie, kto zostanie Sekretarzem Gminy.  Nieoficjalnie mówi się, że zostanie nim były wicestarosta Waldemar Dubrawski. Zobaczymy czy ptaszki dobrze  ćwierkają.

Niżej obecna kadra Urzędu Gminy w Świerznie.

Będziemy śledzić , na ile jeszcze się zmieni.

 

 

Lp.

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu i e-mail

1.

Radosław Drozdowicz
Wójt

I piętro
pok. 6a

Sekretariat
91 38 32 723

91 38 32 793
r.drozdowicz@swierzno.pl

2.

Sekretarz Gminy

91 38 32 723 wew. 214

91 38 32 793 wew. 214
sekretarz@swierzno.pl

3.

Sławomir Brodniak
Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Księgowości

parter
pok. 6b

91 38 32 723 wew. 202

91 38 32 793 wew. 202
finanse@swierzno.pl

4.

Emilia Szczeblewska

Kierownik USC

Inspektor ds. kadr

parter
pok. 2

91 38 32 723 wew. 214

91 38 32 793 wew. 214
usc@swierzno.pl
kadry@swierzno.pl

5.

Magdalena Kłobucka

 Inspektor ds. sekretariatu, ewidencji działalności gospodarczej, sprzedaży napojów alkoholowych

I piętro
pok. 6

Sekretariat

91 38 32 723

91 38 32 793
ug@swierzno.pl

6.

Wanda Drozda
Inspektor ds. księgowości budżetowej

I piętro
pok. 5

91 38 32 723 wew. 204

91 38 32 793 wew. 204
drozda@swierzno.pl

7.

 Barbara Chodyniecka
Inspektor ds. płac i stypendiów

I piętro
pok. 5

91 38 32 723 wew. 205

91 38 32 793 wew. 205
chodyniecka@swierzno.pl

8.

Elżbieta Myślicka

Referent ds. podatków i opłat

I piętro
pok. 4

91 38 32 723 wew. 206

91 38 32 793 wew. 206
emyslicka@swierzno.pl

9.

 Lucyna Wąż
Inspektor ds. poboru i egzekucji podatków

I piętro
pok. 4

91 38 32 723 wew. 207

91 38 32 793 wew. 207
k.pala@swierzno.pl

10.

 Edyta Woźniak
Podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I piętro
pok. 4

91 38 32 723 wew. 212

91 38 32 793 wew. 212
os@swierzno.pl

11.

 Ewa Szostak
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych  i obrony cywilnej, obywatelskich, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, kancelaria

I piętro
pok. 8

91 38 32 723 wew. 209

91 38 32 793 wew. 209
ewaszostak1@swierzno.pl

12.

Anna Guster
Referent ds. obsługi Rady Gminy i jej organów, ochrony zdrowia i oświaty

I piętro
pok. 8

91 38 32 723 wew. 208

91 38 32 793 wew. 208
oswiata@swierzno.pl

13.

Czesław Kędziera
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej, zamówień publicznych, gospodarki dróg publicznych i inwestycji

parter
pok. 3

91 38 32 723 wew. 211

91 38 32 793 wew. 211
zp@swierzno.pl

14.

 Katarzyna Faerber
Podinspektor ds. gospodarki gminnym zasobem nieruchomości, ochrony środowiska – obecnie w zastępstwie Martyna Daniś

parter
pok. 3

91 38 32 723 wew. 213

91 38 32 793 wew. 213
nieruchomosci@swierzno.pl

15.

Dominika Muraszow
Młodszy referent ds. gospodarki gminnym zasobem nieruchomości, ochotniczych straży pożarnych – obecnie w zastępstwie
Agnieszka Skotni

parter
pok. 3

91 38 32 723 wew. 211

91 38 32 793 wew. 211
dabrowska@swierzno.pl

16.

Anna Celej
Referent ds. księgowo-finansowych, rozwój lokalny, turystyki i promocji Gminy

I piętro
pok. 6

91 38 32 793 wew. 202

szkoly@swierzno.pl

17.

Przemysław Skiba

Pomoc biurowa

 I piętro
pok. 7

91 38 32 793 wew. 210

promocja@swierzno.pl