Miliony na zachodniopomorski sport

Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, rozwój sportu szkolnego, wiejskiego, akademickiego oraz paraolimpijskiego, a także upowszechnianie idei olimpijskiej w regionie
– m.in. takie przedsięwzięcia będą realizowane w regionie dzięki funduszom Urzędu Marszałkowskiego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał środki w 7 z 8 zadań w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej w roku 2020 oraz na lata
2020-2022. W bieżącym roku do organizacji sportowych trafi ponad 3 mln zł.

Z przyznanych funduszy skorzysta 8 regionalnych stowarzyszeń sportowych. Większość porozumień obejmie okres trzyletni.

– Małgorzata Hołub-Kowalik, Agnieszka Skrzypulec, Piotr Lisek, Elżbieta Wójcik, Ewa Durska, Natalia Partyka, Maciej Sochal czy Robert Jachimowicz – to tylko część sportowców regionu, których starty kończą się zdobyczami medalowymi i dostarczają nam wielu niezapomnianych emocji. Chcemy, aby mieli godnych następców, bo Pomorze Zachodnie to region z wielkimi aspiracjami na sportowe sukcesy. Ogromne nadzieje pokładamy w dzieciach i młodzieży. Wierzymy, że przyznane fundusze pomogą w rozwoju ich sportowych karier, pozwolą na odpowiednią organizację szkolenia czy ułatwią przygotowanie młodych talentów do udziału w najważniejszych zawodach – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Wsparcie otrzymają:

1/ Zachodniopomorska Federacja Sportu„Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży i promocja sportu w regionie w latach 2020-2022” – wsparcie w 2020 roku: 1 855 000 zł,

2/ Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy – „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w s[orcie szkolnym w latach 2020-2022” – wsparcie w 2020 roku: 330 000 zł,

3/ Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2020-2022” wsparcie w 2020 roku: 340 000 zł,

4/ Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa„Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2020-2022” – wsparcie w 2020 roku: 160 000 zł,

5/ Zachodniopomorska Rada Olimpijska – „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2020-2022” – wsparcie w 2020 roku: 40 000 zł,

6/ Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin„Rozwój sportu paraolimpijskiego – Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osób niepełnosprawnych w latach 2020-2022” – wsparcie w 2020 roku 45 000 zł,

7/ Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start” Koszalin – „Rozwój sportu paraolimpijskiego w województwie zachodniopomorskich w latach 2020-2022” – wsparcie w 2020 roku: 35 000 zł.

8/ Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – „Aktywizacja sportowo uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – Zachodniopomorski Talent w roku 2020” – wsparcie w 2020 roku: 140 000 zł.

Za pośrednictwem podmiotów fundusze trafią do zawodniczek i zawodników reprezentujących kadry wojewódzkie oraz kluby sportowe w regionie. Działania tego typu wspierane są finansowo przez Urząd Marszałkowski już od prawie dwóch dekad.

Pomoc regionalnym organizacjom sportowym to od lat mocna pozycja w budżecie województwa przeznaczonym na kulturę fizyczną. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu łatwiej będzie młodym sportowcom rywalizować o mistrzowskie tytuły na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. To w nich widzimy przyszłych medalistów olimpijskich – mówi członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek.

Nabór ofert na realizację zadań sportowych ogłoszono 11 grudnia 2019 roku. Na rozstrzygnięcie władz samorządu województwa oczekuje jeszcze jedno zadanie. To przedsięwzięcie dotyczące dofinansowania w bieżącym roku organizacji imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją sportu oraz województwa zachodniopomorskiego. Pomiędzy kluby podzielonych zostanie 150 tys. zł.

W sumie Urząd Marszałkowski przeznaczy w 2020 roku na sport i kulturę fizyczną ponad 5 mln zł. Oprócz wspomnianych działań, 1,5 mln zł zarezerwowano na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej, ponad 140 tys. zł na nagrody za osiągnięcia sportowe w 2019 roku, 155 tys. zł na stypendia dla najbardziej uzdolnionych zawodniczek i zawodników, a także blisko 300 tys. zł na wsparcie rzeczowe na organizację oraz przeprowadzenie na Pomorzu Zachodnim cyklu różnych sportowo-rekreacyjnych wydarzeń.

Łukasz Jucha

Gabinet Marszałka

Biuro Prasowe

To top