ZUT w Szczecinie przetestuje kolejne sprzęty do walki z koronawirusem.

Trzy unijne granty na ten cel przyznane

Kolejni naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie otrzymali granty na sprawdzanie warunkach rzeczywistych prototypów sprzętu i materiałów służących do walki ze skutkami pandemii. To wsparcie z projektu „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB”  przygotowanego przez Urząd Marszałkowski. Testowane będzie urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, seria biodegradowalnych maseczek ochronnych oraz specjalna powłoka o przedłużonym działaniu antywirusowym i antybakteryjnym. Prototypy zobaczmy m.in. w szpitalach przy ul. Arkońskiej oraz na Pomorzanach czy na lotnisku w Goleniowie.

Granty przyznawane są na projekty zgłoszone do pierwszego komponentu w ramach unijnego projektu „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Dzięki niemu uczelnie wyższe z regionu przygotowały prototypy, które mogą być wykorzystywane w walce ze skutkami  pandemii. Powstały w sumie 22 projekty. Obecnie trwają przygotowania do testowana w warunkach rzeczywistych części z nich. Prace prowadzić będzie pięć zespołów, kolejne trzy otrzymały właśnie dotacje.

Projekt „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB” przechodzi do najważniejszego etapu realizacji,  a więc do testów przygotowanych przez zespoły badawcze sprzętów i materiałów. To czas na dopracowanie pomysłów i dalsze prace badawcze. Prototypy będą sprawdzane i ulepszane w warunkach rzeczywistych – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Sprzęt, maseczki oraz przygotowane powłoki testowane będą m.in. w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie, w Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie czy na lotnisku Szczecin-Goleniów.

Zespoły na przeprowadzenie testów otrzymają ponad 1,1 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego. Dotacje te zostaną  wykorzystane na prace B+R, będące kontynuacją pomysłów czy technologii zrealizowanych we wcześniejszej fazie – tj. w pierwszym komponencie.

Dofinansowane projekty w tej rundzie:

  • Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi

W ramach projektu planuje się kontynuację prac nad urządzeniem wspomagającym proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskający worek rozprężny / AmbuRespi. W końcowej fazie realizacji prac w Komponencie I zbudowany prototyp urządzenia został poddany testom poprawności działania, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, prowadzonym w Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Prace będą koncentrowały się nad uwzględnieniem rekomendacji sformułowanych przez zespół testujący prototyp urządzenia zbudowanego w ramach Komponentu I. Rekomendacje te zawierały następujące wymagania: zwiększenie bezpieczeństwa pracy urządzenia poprzez zastosowanie m.in. czujnika bezdechu oraz zabezpieczenia dłoni ratownika przed zgnieceniem. Zadaniem czujnika będzie detekcja uszkodzenia mechanicznego worka resuscytatora lub innych przyczyn, które uniemożliwiają osiągnięcie ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta. Zabezpieczenie dłoni ratownika zostanie osiągnięte poprzez modyfikacje konstrukcyjne urządzenia.

Urządzenie zostanie przetestowane na 20 pacjentach w placówce medycznej i 20-krotnie w straży pożarnej.

  • Testowanie w warunkach rzeczywistych innowacyjnych maseczek ochronnych (NanoBioCell) z bionanocelulozy

Celem projektu będzie wykonanie oraz przeprowadzenie testów serii biodegradowalnych maseczek ochronnych NanoBioCell zawierających wkład filtracyjny wykonany z modyfikowanej bionanocelulozy (BNC) opracowany w wyniku zrealizowanych prac badawczych w ramach grantu pt. Biodegradowalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe filtry na bazie BNC do zastosowania w maseczkach ochronnych w Komponencie 1. Prace rozwojowe polegać będą na wytworzeniu co najmniej 300 sztuk maseczek ochronnych o właściwościach charakteryzujących maseczki chirurgiczne typu II R i przebadaniu ich w warunkach rzeczywistych w celu weryfikacji nowego rozwiązania mającego na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Testowanie prototypu maseczki ochronnej zawierającej wkład filtracyjnych wykonany z BNC zostanie przeprowadzone w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie i w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie

  • Opracowanie powłok i granulatów tworzyw sztucznych o przedłużonym działaniu antywirusowym i antybakteryjnym

Celem projektu jest opracowanie specjalistycznego materiału w postaci:

  1. Folii aktywnej, pokrywanej powłoką o właściwościach antymikrobiologicznych (służącą do oklejania miejsc narażonych na częsty dotyk np. drzwi wejściowe, włączniki i wyłączniki światła, drzwi do toalety, stoły w poczekalniach, przyciski w windach, w bankomatach etc.) lub
  2. Folii aktywnej z tworzywa sztucznego zawierającego w matrycy substancje, wykazujące aktywność antywirusową i/lub antybakteryjną (np. folia typu stretch do owijania klamek do drzwi, poręczy schodów klatek schodowych, ramy łóżek szpitalnych, krzeseł etc.). Uzyskany materiał można zaliczyć do funkcjonalnych, specjalistycznych materiałów o zwiększonej wartości dodanej dzięki temu, że produkt końcowy będzie wykazywał wysoką aktywność o przedłużonym działaniu antymikrobiologicznym.

Uzyskane w ramach projektu folie aktywne – powlekane oraz folia typu stretch, zawierająca substancje aktywne w osnowie polimerowej będą testowane w Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, oraz w jednostkach podlegających Państwowemu Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie tj.: w porcie Szczecin – Świnoujście, na lotnisku Szczecin-Goleniów.

Do tej pory granty na dalsze prace badawcze przyznano pięciu zespołom, które sprawdzą w praktyce działanie przygotowanego sprzętu. Testowany będzie robot dezynfekujący do walki z COVID-19, transporter materiału zakaźnego, mobilna stacja sterylizacji, śluza sprawdzająca i specjalny materiał o trwałych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, testowany w formie długopisów.

Łącznie na realizację całego projektu: „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB” marszałek województwa zarezerwował prawie 9 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Efekty realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB” można zobaczyć na filmie znajdującym się pod  linkiem: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2wGeMBnbvJoK5PplhJnoG5U46zIr05j4b7PVL-l-o_NJPfTwc_-DRquPI&v=tFh5fpV3ySo&feature=youtu.be

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top