Zmiany zasad bezpieczeństwa od 4 maja 2020 roku

W związku z ogłoszonymi w dniu dzisiejszym (29 kwietnia 2020 roku) zmianami w zasadach bezpieczeństwa, informujemy, że od 4 maja 2020 roku otwarte zostaną centra handlowe, natomiast sklepy budowlane będą mogły być czynne również w weekendy. Działalność wznowią hotele i pensjonaty, osoby chore będą mogły powrócić do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury, będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzone będą także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków.

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Sytuacja epidemiczna jest pod ciągłą kontrolą, analizowana jest dynamika przyrostu zachorowań oraz monitorowana wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie zostały podjęte kolejne decyzje, które są następnym krokiem do przywrócenia stanu sprzed wystąpienia epidemii.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – OTWARTE CENTRA HANDLOWE I HOTELE

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku zostają zniesione istotne ograniczenia w handlu. Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków.

– Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe) zostaną otwarte.

– Wprowadzony zostaje jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

Hotele i noclegi mogą rozpocząć swoją normalną działalność, ale bez otwierania basenów oraz siłowni

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Zakaz ten zostaje zniesiony. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych, ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.

Sklepy budowlane będą czynne także w weekendy

Uchylony zostaje dotychczasowy, obowiązujący zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

ŻYCIE SPOŁECZNE – MOŻNA UDAĆ SIĘ NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ I DO MUZEUM

Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.

Biblioteki i muzea

Zostaje uchylony zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe, będą mogły od 4 maja 2020 roku korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

6 MAJA 2020 ROKU SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ WZNAWIAJĄ ŻOŁOBKI I PRZEDSZKOLA (jednak w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć)

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja 2020 roku organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

– przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,

– gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

PODSTAWY TZW. NOWEJ NORMALNOŚCI CZYLI STAŁE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

– Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.

– Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.

– Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.

– Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).

– Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

 

 

To top