24-12-2015 » Powiat i region

Zmiany we władzach powiatu. Nowa koalicja w powiecie!

W środę 23 grudnia na dzień przed wigilia obradowała Rada Powiatu. Zgodnie z porządkiem obrad w głównej mierze Rada miała zając się przyjęciem budżetu powiatu Kamieńskiego na 2016 rok. Niespodziewanie po otwarciu sesji Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że do rady wpłynął wniosek Starosty Józefa Malca o odwołanie dwóch członków zarządu. Rada przegłosowała zmianę w porządku obrad i przystąpiła do realizacji porządku obrad. Na pierwszy ogień poszedł wniosek starosty o odwołanie wice starosty Waldemara Dubrawskiego. Za odwołaniem głosowało 13 radnych trzech było przeciw. W dalszej kolejności Rada powołała na to stanowisko członka PSL Marka Matysa. Drugim odwołanym członkiem zarządu był Radosław Drozdowicz. W jego miejsce na wnio9sek Starosty Rada powołała Bogusława Żaka. W ten o to sposób po raz pierwszy od przywrócenia dożycia samorządu powiatowego Zarząd Powiatu może liczyć na tak duże poparcie. Z arytmetyki wyborczej wynika bowiem, że w powiecie powstała duża koalicja w skład której wchodzi obecnie aż 15 z 17 radnych Rady powiatu kamieńskiego. Czy tej dużej koalicji uda się do końca kadencji normalnie funkcjonować pokaże czas. Było by dobrze by Rada wspólnie bez awantur i rozgrywek politycznych pracowała dla dobra tego powiatu.
Kolejną istotną sprawą nad która pracował Rada była uchwała w sprawie Likwidacji z dniem 1 lipca 2016 Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Na sesję przybyła duża grupa pracowników tego ośrodka. W związku z przedstawienie przez obecnego kierownika DWD w Międzyzdrojach Andrzeja Jędrzejewskiego programu naprawczego z którego wynika, że w 2016 roku zwiększy się liczba uczestników w DWD w Międzyzdrojach przez co Zakład ten będzie w stanie uzyskać dodatni przychód bez konieczności dopłacania do DWD z budżetu powiatu Radni odrzucili w głosowaniu projekt uchwały o likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.
W dalszej kolejności Rada przyjęła budżet Powiatu Kamieńskiego na 2016 rok.

W.T.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *