20-06-2016 » Powiat i region, Świerzno

Zjazd Gminny ZOSP RP w Świerznie

W sobotę 18 czerwca w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Stuchowie obradowali strażacy z OSP Gminy Świerzno na zjeździe Oddziału Gminnego OSP.

W Gminie Świerzno działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: w Świerznie, Gostyniu, Stuchowie, Kaleniu i Jatkach. Jednostki ze Świerzna i Gostynia działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  Oddział Gminy OSP w Świerznie liczył 153 strażaków,
w tym 140 mężczyzn i 13 kobiet. W Oddziale działa również 5 drużyn młodzieżowych, które liczą 28 młodych druhów i 15 druhen. Podczas zjazdu sprawozdanie z działalności zarządu Oddziału przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Krzysztof Atras. Przedstawił on
w sprawozdaniu jak przez pięć lat kadencji Zarządu przedstawiała się sytuacja OSP w Gminie Świerzno, jakie zrealizowano inwestycje, jak wygląda sytuacja sprzętowa i finansowa Oddziału. Przed strażakami z gminy jest sporo do zrobienia. Potrzebny jest nowy sprzęt
i wyposażenie.

Strażacy przez całą kadencję otrzymywali wsparcie ze strony władz gminy. W 2014 r. kwota wsparcia wyniosła ponad 156 tys. zł. Za swoją pracę wielu strażaków Oddziału Gminnego otrzymało odpowiednie odznaczenia. Prezes Zarządu Oddziału podziękował za owocną współpracę z OSP wszystkim druhom i druhnom. Podczas zjazdu druhowi Krzysztofowi Świderskiemu z OSP Świerzno wręczono złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

Podczas zjazdu delegaci wybrali Zarząd Oddziału Gminnego, w skład którego weszli druhowie:
Prezes – Ryszard Ciślak
Wiceprezes – Jan Konarski
Wiceprezes – Sebastian Ligenza
Sekretarz – Adrianna Budzicz
Skarbnik – Tomasz Szwech

Członkowie Prezydium:
– Robert Paszko
– Edward Budzicz
– Stanisław Ryfa

Komendantem został wybrany dh.: Andrzej Łoś

 Członkami Zarządu zostali:
Bartosz Malitowski
– Krystian Sominka
– Eugeniusz Chomko
– Andrzej Magdij
-Michał Kwiecień

W skład komisji rewizyjnej zjazd wybrał druhów:
Jan Szymczyk
– Piotr Kamieniecki
– Agnieszka Olszewska

Wybrano też delegatów na zjazd powiatowy OSP.
Delegatami wybrani zostali druhowie:
Mariusz Kwiecień
– Radosław Drozdowicz
– Lidia Sudnik

Przedstawicieli na zjazd oddziału Powiatowego:
Ryszard Ciślak
– Jan Konarski
– Robert Paszko

Na zakończenie zjazdu gorąco podziękowano dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Oddziału druhowi Krzysztofowi Atras za owocną pracę dla Oddziału. Nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Świerznie druh Ryszard Ciślak podziękował wszystkim druhom za obdarzenie go tak ogromnym zaufaniem i zapewnił, że przez najbliższe pięć lat kadencji nowo wybrany Zarząd będzie działał sumiennie i z wielkim zaangażowaniem na rzecz Związku Gminnego OSP RP .

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *