ZESTAWIENIE ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

STAN NA DZIEŃ: 15.10.2020, GODZ. 10:00

  • liczba potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 od 6 marca: 3573
  • liczba osób objętych kwarantanną: 7696*
  • liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 1226
  • liczba aktywnych zakażeń wirusem SARS-CoV-2: 1870
  • liczba wyzdrowień: 1661
  • liczba zgonów: 42

* Od 23 czerwca br. zmiana systemu raportowania w liczbie osób objętych kwarantanną. Uwzględniane są osoby przekraczające granicę.

SARS-CoV-2 w PSSE Gryfice

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje o potwierdzonym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryficach. W związku z powyższym osoby z kontaktu zostały objęte kwarantanną.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie na podstawie art. 31b Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t.Dz.U.2019.59 z późn. zm.) polecił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kamieniu Pomorskim realizację dodatkowych zadań w zakresie:

– załatwiania wszystkich spraw należących do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;

numer telefonu do PSSE w Kamieniu Pomorskim – 694 493 754

adres e-mail – psse.kamienpomorski@wsse.szczecin.pl

 

 

 
To top