05-06-2016 » Dziwnów, Powiat i region

Zespół Szkół Społecznych ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych gimnazjum i liceum

W ciągu kilku lat od swojego powstania Zespół Szkół Społecznych w Dziwnowie wypracował bardzo wysoki poziom kształcenia potwierdzany między innymi najlepszymi wynikami maturalnymi  na terenie Powiatu Kamieńskiego -w roku 2015 (100% zdawalności), czy sukcesów  uczniów na  kuratoryjnych konkursach przedmiotowych.

To, co jednak skupia coraz większe zainteresowanie wokół szkoły to sposoby podnoszenia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- a więc zarówno uczniów zdolnych, jak i uczniów mających trudności w nauce.  Kształcenie, które umożliwia uczniom pełny rozwój zdolności i talentów oraz sprawia, że młodzi ludzie zaczynają wierzyć w siebie i osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości to  idea pedagogiczna XXI wieku. Niewątpliwie jest też odzwierciedleniem oczekiwań rodziców uczniów jak i samej młodzieży wobec współczesnej szkoły. Również tu, w Dziwnowie, z dala od zgiełku dużych miast dających wiele możliwości rozwoju.

Do Zespołu Szkół Społecznych uczęszcza  ponad 60 uczniów, z czego 45 % objętych jest dodatkowymi zajęciami oraz pracą indywidualną z pedagogiem,. Uczniowie mogą realizować się w kołach zainteresowań oraz zajęciach fakultatywnych. Prowadzone są zajęcia kompensacyjno wyrównawcze, z których skorzystać może każdy uczeń, mający jakiekolwiek trudności w nauce.

Szkoła, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Kultury          i Edukacji w Dziwnowie, nie zwalnia tempa rozwoju, o czym świadczy oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/17.  Otworzone zostają trzy profile- językowy, marketing z elementami informatyki oraz- dla umysłów ścisłych- profil politechniczny. Szkoła ma również zamiar powrócić do Debat Oksfordzkich , kontynuować uczestnictwo w obozach edukacyjnych Euroweek oraz realizować nadal szereg projektów naukowych.

Szkoła w której oprócz sfery edukacyjnej bardzo ważnym czynnikiem oddziaływania jest jej strona wychowawcza to miejsce w której każdy  uczeń ma szanse na rozwój i samorealizację. To szkoła , która spełnia swoje podstawowe zadanie- kształci i edukuje. To szkoła, która wywołuje uśmiech.

Tego życzymy wszystkim Zarembiakom….. i nie tylko!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *