Zdalne spotkanie z branżą turystyczną

We wtorek 28 kwietnia, na zaproszenie Burmistrza Międzyzdrojów odbyło się zdalne spotkanie z przedstawicielami branży turystycznej z gminy Międzyzdroje, w tym z dyrektorami lub właścicielami największych obiektów hotelowych. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Węglorz i Sekretarz Gminy Adam Szczodry. Głównym powodem tego spotkania była chęć uzyskania przez władze samorządowe informacji na temat realnych problemów  branży turystycznej w czasach pandemii,  w świetle podjętych już działań przez Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów gmin nadmorskich, wyrażonych we wspólnym piśmie do Wicepremier Jadwigi Emilewicz z dnia 24 kwietnia 2020, o czym już informowaliśmy. Burmistrzowi zależało przede wszystkim na wysłuchaniu opinii zaproszonych Gości, co można byłoby zrobić jeszcze więcej, zarówno w relacjach z władzami centralnymi, jak również w ramach podjętych działań lokalnych

Na wstępie Burmistrz Mateusz Bobek nakreślił jak na bieżącą sytuację branży turystycznej  patrzy z punktu widzenia szerokich konsekwencji, nie tylko dla samej branży turystycznej, ale wszystkich mieszkańców naszej gminy, których materialny byt jest w dużej mierze od niej uzależniony. Nakreślił również możliwe konsekwencje dla budżetu gminy, w przypadku przedłużającego się czasu wyłączenia z działalności podmiotów gospodarczych, w obszarze szeroko rozumianej działalności turystycznej

Jesteśmy jednym połączonym naczyniem. Mówiąc o turystyce, która stanowi podstawę egzystencji naszej gminy, w obecnej sytuacji ograniczeń wynikających z pandemii chodzi o przyszłość Międzyzdrojów, wielu rodzin i o waszą działalność gospodarczą. W najbardziej czarnym scenariuszu, jeśli drastyczne ograniczenia w funkcjonowaniu branży turystycznej zostaną utrzymane,  do kasy Międzyzdrojów nie wpłynie nawet do 23 mln zł. To postawiłoby nas w niezwykle ciężkim położeniu – mówił burmistrz – chcemy realnie pomagać branży turystycznej i mocniej się w to włączyć. Wystosowaliśmy do Pani wicepremier wspólne pismo od władz nadmorskich miast, począwszy od Świnoujścia po Krynicę Morską. Chcielibyśmy wiedzieć, co się będzie działo ze znoszeniem obostrzeń za tydzień, miesiąc, a na dobra sprawę nie wiemy teraz nic. Dopóki nie zostaną uruchomione hotele i gastronomia to jesteśmy w punkcie wyjścia. Powinniśmy znać datę od kiedy ruszamy? Co z kąpieliskiem, odległościami pomiędzy osobami wypoczywającymi na plaży ? Jeżeli ta sytuacja potrwa dłużej i nie będzie sezonu, to będziemy zmuszeni podjąć drastyczne kroki. Chciałbym usłyszeć Państwa opinie, oczekiwania i jak możemy Wam pomóc. Teraz zgodnie z przepisami, mogliśmy jedynie przesunąć termin płatności podatku, a może z  czasem będziemy mogli dokonać także umorzeń – dodał burmistrz.

Podczas spotkania wypowiadało się kilkanaście osób, prowadzących największe i znaczące obiekty turystyczne w Międzyzdrojach. W trakcie zdalnej dyskusji wskazali na szereg potrzeb, zgłaszali wnioski i bardzo racjonalne oraz konkretne sugestie. We wszystkich wypowiedziach przewijała się konieczność określenia konkretnego terminu, od którego branża turystyczna będzie mogła ruszyć i dotyczy to zarówno hoteli, gastronomii jak i SPA, które należy jednocześnie uaktywnić. Gestorzy obiektów oczekują określenia szczegółowych wymogów i procedur jakie trzeba będzie wprowadzić w życie, aby uruchomić tą działalność w związku z przewidywaniem, że pandemia potrwa dłużej. Dotyczy to zarówno stosowania środków zabezpieczenia, konieczności przestrzegania odległości pomiędzy osobami, czy np. ewentualnej konieczności ozonowania i dezynfekcji pokoi. Zwracano uwagę na niezwykle istotną, podstawową wręcz sprawę określenia warunków otwarcia granic dla tradycyjnych i potencjalnych klientów lub zmniejszenia na nich obostrzeń. Dotyczy to bowiem faktu, że spore grono korzystających z turystyki na naszym terenie to goście z Niemiec. Podpowiadano – jako jedno z możliwych rozwiązań – badania klientów na granicy, aby wyeliminować zarażonych. Podkreślano rangę wspólnej promocji, przy wykorzystaniu środków zewnętrznych ale również budżetu miasta wspartego środkami podmiotów z branży turystycznej.  Sugerowano również, żeby burmistrz wykupił w odpowiednim momencie czas antenowy w najwyższej oglądalności telewizji ogólnopolskiej, zapraszając do przyjazdu do Międzyzdrojów. Proszono, aby przy tym  natchnął potencjalnych gości optymizmem i zapowiedział elastyczność w stosowaniu cen za nadmorski pobyt.  Jednocześnie mówiono przy tym o randze skierowanych do gości akcji „Nie odwołuj, zmień termin” i konieczności pracowania nad zwiększeniem przyjazdów całorocznych, a nie tylko sezonowych. Podkreślano, że wielu hotelarzy pobrało zaliczki rezerwacyjne i są związani umowami z wieloma podmiotami, z których chcieliby się wywiązać. Zdarza się teraz, że pośrednicy  zwracają pieniądze rezerwującym i obciążają fakturami hotelarzy, co pogłębia problemy. Zwrócono uwagę na konieczność bieżącego śledzenia programów rządowych, które uruchamiane są na przeciwdziałanie skutkom pandemii i podjęcia próby skorzystania z nich.

Uczestnicy tej debaty zaznaczali, że potrzebne są nowe regulacje dotyczące funkcjonowania plaży, w tym konkretnych plażowiczów. Ta sprawa musi być doprecyzowana. W tej materii należałoby podkreślić wagę stworzenia maksymalnie bezpiecznych warunków korzystania z kąpieliska, w kontekście zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Sugerowano, rozwiązania związane z wprowadzeniem sektorów na plaży i podpowiadano rozpoczęcie konsultacji w tej sprawie z pracownikami Sanepidu i medykami. Zwracano także uwagę na przygotowanie do tego ciągle nieokreślonego terminu otwarcia sezonu ze znacznym wyprzedzeniem. Uruchomienie turystyki nie oznacza przecież, że następnego dnia hotele będą już pełne gości. W końcu podkreślano sprawę zapewnienia ciągu logistycznych dostaw dla turystyki, co teraz budzi niepokój oraz problem pracowników zatrudnianych na umowy – zlecenia (głównie Ukraińców) , którzy wrócili do domu. Zmorą może być zabezpieczenie personelu, aby można było w turystyce funkcjonować.

Burmistrz dziękując za aktywny i bardzo twórczy udział zaproszonych Gości w dyskusji zapowiedział chęć zorganizowania kolejnego spotkania w podobnym gronie w terminie pomiędzy 11 a 15 maja, gdzie chciałby przedstawić dalszy program działania. Prosił także o bieżący kontakt w miarę potrzeb, co ułatwi rozwiązywanie spraw, na które mamy bezpośredni wpływ i są możliwe do załatwienia.

               Adam Szczodry – Sekretarz Gminy

To top