Zdalne nauczanie w Liceum społecznym w Dziwnowie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom edukacyjnym uczniów, Liceum Społeczne w Dziwnowie przygotowało i wdrożyło program nauczania on-line w oparciu o programy streamingowe, e-lekcje  prowadzone przez nauczycieli. Uczniowie systematycznie oraz aktywnie uczestniczą w każdej lekcji, przyznają, że taka forma zajęć bardzo im odpowiada, współpracują z wykładowcami, widząc się nawzajem na ekranach swoich urządzeń mobilnych (telefon, laptop, tablet itp.). Wykładowcy spotykają się z uczniami na ZOOM, Messenger, Facebooku oraz Skype.

Warto podkreślić, że na tę chwilę przedmioty objęte nauczaniem zdalnym to: matematyka, język angielski, chemia, język niemiecki, geografia oraz historia (pozostałe są w trakcie wdrażania).

Dlaczego postawiono na taką metodę nauczania? Odpowiedź jest prosta: angażując ucznia w zajęcia, czyli umożliwiając mu zadawanie pytań i odpowiadanie na e-lekcji, pomagamy mu w nauce oraz nie przerywamy realizowania założeń podstawy programowej. Jak podaje wiele źródeł, w tym strona wydawnictwa PEARSON, skuteczność naszej metody, w stosunku do metod opartych wyłącznie na przesyłaniu zadań, jest wysoka.

SU Zarembiacy

 

Zdalne
To top