Zapraszamy do udziału w projekcie: “My też pracujemy II”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  zaprasza do udziału w projekcie: “My też pracujemy II”. Projekt skierowany  jest do nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
kamieńskiego.
W ramach projektu odbędą się zajęcia indywidualne z psychologiem i doradcą  zawodowym, podczas których przeprowadzona zostanie diagnoza kompetencji  zawodowych i społecznych, a następnie skonstruowany Indywidualny Plan  Działania dla każdego uczestnika. Podczas zajęć zostaną też nabyte  dodatkowe umiejętności pozwalające na skuteczne poruszania się po rynku  pracy.
Następnie zostaną przeprowadzone 3 miesięczne praktyki zawodowe. Dla  wszystkich uczestników praktyk przewidujemy wypłatę stypendium, gorący  dwudaniowy posiłek, a także zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać uczestnicząc w spotkaniu  informacyjnym w najbliższą środę 28.02.2018 o godz:: 11:00 w budynku  Stowarzyszenia przy ul. Garncarskiej 4, a także bezpośrednio w biurze  Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej www.psonikamien.org.

Łukasz Brenda
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Kamieniu Pomorskim
http://www.psouukamien.org
tel: 91 382 15 98

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *