Zamek przygotowuje tłumaczenie słynnego dzieła

Zamek znalazł sposób. Będzie kronika Friedeborna po polsku

Trwają prace nad długo oczekiwanym tłumaczeniem kroniki Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Starego Szczecina na Pomorzu”. Wydawcą będzie Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, któremu na przygotowanie i druk tego dzieła udało się zdobyć pieniądze z UE z programu INTERREG VA. 

 

– Wydanie polskiej wersji kroniki to bardzo trudny i drogi projekt. Jest on częścią większego programu „Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze”, jaki realizujemy wraz z naszym niemieckim partnerem Dominikanerkloster w Prenzlau – mówi Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. – Podjęliśmy się tego wyzwania, bowiem Zamek ma już doświadczenie wydawnicze, przygotowaliśmy wiele ważnych publikacji nawiązujących do dziedzictwa kulturowego dynastii Gryfitów, historii miasta i regionu, a wiemy, jak bardzo zależy na przetłumaczeniu kroniki miłośnikom historii. Doceniamy wagę tej publikacji. To pierwsza kronika Szczecina obejmująca wydarzenia od czasów najdawniejszych do 1613 roku. Napisana przez ówczesnego sekretarza Rady Miejskiej, a później, od 1630 roku burmistrza Szczecina. Wielką jej zaletą jest to, że autor korzysta z nieistniejących już dzisiaj materiałów archiwalnych, a także opisuje sobie współczesne wydarzenia – te ważne, ale i błahe – dzięki czemu poznajemy życie i koloryt ówczesnego Szczecina.

 

Na kronikę Friedeborna składają się trzy księgi: pierwsza prezentuje miasto od jego początków, druga obejmuje okres od śmierci księcia Bogusława X (1523 r.) do śmierci Jana Fryderyka (1600 r.), trzecia sięga do roku 1613. Dzieło dedykowane jest ówczesnemu władcy Księstwa Pomorskiego Filipowi II (na pierwszych kartach zamieszczony został portret księcia). Nad tłumaczeniem (z języka niemieckiego i języków klasycznych – łaciny oraz greki) pracuje wyłoniony przez Zamek zespół cenionych badaczy – historyków, archiwistów i tłumaczy: dr hab. prof. US Agnieszka Gut, dr hab. Rafał Simiński, Jerzy Grzelak, dr Małgorzata Cieśluk. Opracowania przypisów i słownika do księgi I podjął się prof. Edward Rymar, a do księgi III dr hab. prof. US Paweł Gut.

 

– Kronika jest dziełem doskonałym literacko i historycznie – uważa prof. Paweł Gut. Podkreśla, że praca Friedeborna przynosi wiele informacji, których dzisiaj nie można już uzyskać z innych źródeł. Informacji na temat miasta, Pomorza, dynastii książęcej, krajów ościennych. – Naszym nadrzędnym założeniem jest takie tłumaczenie na współczesny język polski, by kronika była zrozumiała dla dzisiejszych czytelników i mogła zyskać jak najszersze grono odbiorców.

 

O przekład „Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern” od kilku lat w różnych miejscach zabiegali członkowie szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, z pomysłodawczynią Alicją Kościelną na czele. Dopiero Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przygotował projekt, pozyskał partnera i zdobył unijne wsparcie.

Projekt INT188 „Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program Współpracy INTERREG VA Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” EFRR INTERREG VA. Prowadzony będzie do 2022 roku. Właśnie na 2022 r. planowane jest polskie wydanie kroniki.

W ramach projektu zrealizowane będą także inne działania umożliwiające integrację mieszkańców, przekraczanie barier językowych i swobodny dostęp do wiedzy. Promujące dziedzictwo historyczne i kulturowe Euroregionu Pomerania. Propagujące wiedzę o historii miast tego polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego, historię miast Pomorza i Marchii Wkrzańskiej.

Zamek przygotowuje m.in. konferencję naukową poświęconą Paulowi Friedebornowi i jego dziełu. Zaplanowana jest na 10 lipca 2021 (ze względu na pandemię w wersji online).

Więcej o projekcie m.in. na stronie:

https://zamek.szczecin.pl/klasztor-w-miescie-miasto-w-klasztorze/

W załączeniu fot. strony z portretem Filipa II i dedykacją dla księcia od Paula Friedeborna (domena publiczna)

Z poważaniem

Monika Adamowska,

rzecznik prasowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

To top