11-06-2016 » Powiat i region

Zakaz rozpalania ognisk na plaży

W związku z obserwowanym dużym zainteresowaniem możliwością rozpalania ognisk na plaży Urząd Morski w Szczecinie informuje, że zgodnie ze znowelizowaną w ubiegłym roku Ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1642) rozpalanie ognisk na plaży podlega karze grzywny (art. 60c).

Przepisy nie dają żadnej możliwości zwolnień od tej reguły. W związku z tym, każdy wniosek złożony w tej sprawie do Dyrektora Urzędu Morskiego obliguje urząd do wszczęcia procedury administracyjnej, kończącej się wydaniem decyzji odmownej, a dodatkowo obciążenia wnioskodawcy kosztem opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

Urząd Morski informuje także, iż mając na względzie zbytnią restrykcyjność obecnego brzmienia tego przepisu, Urząd podjął działania zmierzające do przywrócenia jego poprzedniej wersji, tj. możliwości rozpalania ognisk na plaży, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego.

UM

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *