13-07-2016 » Powiat i region

Zachodniopomorskie priorytety w lecznictwie

Wojewoda, wspólnie z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych, ustalił priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej dla lecznictwa szpitalnego dla Zachodniopomorskiego. Priorytety ustalono na trzy lata, do końca 2018 roku.

Podstawą do wyodrębnienia problemów zdrowotnych na terenie naszego województwa były m.in. wnioski z analizy Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych, opracowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz cele określone w „Krajowych Ramach Strategicznych na rzecz ochrony zdrowia na lata 2014-2020”.  Ustalono także kryteria oceny zgłoszonych propozycji tj. wpływ na zdrowie, modyfikowalność, wykonalność w odniesieniu do istniejących zasobów, akceptowalność, pomiar skutku interwencji oraz wyrównanie nierówności zdrowotnych. Członkowie Wojewódzkiej Rady ocenili wszystkie zebrane propozycje i wyodrębniony został zbiór priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej dla lecznictwa szpitalnego dla województwa zachodniopomorskiego na okres 30.06.2016-31.12.2018.

– Priorytety definiują najważniejsze problemy zdrowotne naszego regionu – mówi wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania – To właśnie w tych obszarach powinniśmy zrobić najwięcej.

W Zachodniopomorskim wyodrębniono 53 priorytety w 9 grupach:

1.    Poprawa opieki nad matką i dzieckiem
2.    Opieka hospicyjna i paliatywna
3.    Opieka długoterminowa
4.    Rozwój kompleksowej opieki i poprawa jakości, dostępności i skuteczności leczenia starzejącego się społeczeństwa
5.    Rozwój opieki psychiatrycznej
6.    Choroby układu oddechowego
7.    Leczenie onkologiczne
8.    Choroby układu krążenia
9.    Pozostałe

Wyodrębnione priorytety wskazują na konieczność podjęcia działań w obszarze m.in. poprawy jakości oraz skuteczności opieki nad matką i dzieckiem, w tym w zakresie gastrologii, okulistyki, otorynolaryngologii, chirurgii i kardiologii; poprawy dostępności do opieki długoterminowej oraz do opieki paliatywnej i hospicyjnej, utworzenia kompleksowych centrów zdrowia psychicznego i rozwoju psychiatrii środowiskowej, poprawa dostępności i jakości leczenia na choroby onkologiczne, układu krążenia oraz układu oddechowego.

W praktyce priorytety będą podstawą m.in. do wydania przez wojewodę opinii o celowości inwestycji utworzenia na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego lub innej inwestycji w tym zakresie, o wartości przekraczającej 3 mln zł w okresie 2 lat, a w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  – o wartości przekraczającej 2 miliony w ciągu dwóch lat. Opinie te będą wydawane również wtedy, gdy podmiot leczniczy będzie zamierzał uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich. Ponadto, Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ sporządzając plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na następny rok, będzie uwzględniał Mapę Potrzeb Zdrowotnych i Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szczegółowa lista priorytetów :

http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=6575

ZUW Szczecin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *