Zachodniopomorskie firmy z szansą na nowe kontakty handlowe

Najważniejsze międzynarodowe targi branżowe, najciekawsze konferencje oraz spotkania business to business (B2B) są teraz na wyciągnięcie ręki. Od 1 września br. zachodniopomorscy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie indywidualnych misji wyjazdowych i udziału w targach. Pomoc finansowa została uruchomiona w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – ster na innowacje”, który ma ułatwić regionalnym firmom ekspansję na rynki zagraniczne.

Zwrot kosztów podróży, noclegu, zakupu biletów wstępu na wydarzenie czy doradztwo lub tłumaczenie spotkania B2B. Takie wydatki może pokryć wsparcie przyznawane w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – ster na innowacje”. O środki mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nabór wniosków rusza już 1 września, a za jego przeprowadzenie odpowiada Centrum Inicjatyw Gospodarczych Województwa Zachodniopomorskiego. Wysokość wsparcia wyniesie do 6 tys. zł.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Informacji w sprawach dotyczących naboru wniosków udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Centrum Inicjatyw Gospodarczych telefon: 91 4329682 i 91 4329671 w godzinach od 7:30 – 15:30 oraz pod adresem e-mail: eksport@wzp.pl . Szczegóły można znaleźć również na stronie www.cig.wzp.pl .

W ramach projektu będzie realizowanych łącznie 5 głównych zadań:

– Kompleksowa organizacja wyjazdowych misji gospodarczych,

– Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udział w targach,

– Warsztaty szkoleniowe dla eksporterów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

– Cykl seminariów branżowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  w ramach regionalnych specjalizacji,

– Przyjazdowe misje gospodarcze.

Z uwagi na okres pandemii, działania Centrum Inicjatyw Gospodarczych związane z  projektem przesunęły się w czasie, a propozycje z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy mogą ulec zmianie. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie warsztatów o tematyce obejmującej najnowsze modele sprzedaży, negocjacje biznesowe, przygotowanie prezentacji i wystąpień publicznych czy narzędzia coachingowe w zarządzaniu. Warsztaty będą odbywać się w Szczecinie, Goleniowie, Stargardzie, Koszalinie i Karlinie.

 

Realizacja wartego łącznie 1,4 mln zł projektu ”Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje” potrwa dwa lata. Zadanie jest  realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Biuro Prasowe

To top