Zachodniopomorskie firmy pomagają uchodźcom

Płacą rachunki za ogrzewanie, kupują odzież, oferują pracę – firmy z Pomorza Zachodniego odpowiedziały na apel marszałka Olgierda Geblewicza o wsparcie przybyszów z Ukrainy. Przedsiębiorcy pomagają uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w naszym regionie. Włączyli się również w zbiórkę darów, które zostaną wysłane do Odessy i Mikołajowa.

Akcję pomocową przedsiębiorców koordynuje Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego WZ. CIG przeprowadził szeroko zakrojoną akcję informacyjną wśród zachodniopomorskich inwestorów i już są jej efekty. Bardzo hojnego wsparcia udzieliła firma Fliegel, a dzięki współpracy z firmami IKEA Industry oraz PDC Logistics zakupiono paliwo do ogrzewania O.W. Wrzos w Łukęcinie, gdzie przebywają niepełnosprawni uchodźcy spod Kijowa.

–  Społeczna odpowiedzialność biznesu na Pomorzu Zachodnim nie jest pustym hasłem. Działające w naszym regionie firmy od początku kryzysu na Wschodzie angażują się w pomoc. Większość przedsiębiorców robi to na własną rękę, bez rozgłosu. Wielkie uznanie i szacunek dla nich – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. –  Są też firmy, które włączyły się do różnych inicjatyw samorządu województwa, na przykład robiąc zakupy o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, i też nie chcą się tym chwalić. Ale uważamy, że należy się im publiczne podziękowanie. Trzeba promować dobre przykłady – dodaje.

Dobry przykład dała np. jedna z duńskich firm, która przekazała kilkadziesiąt tysięcy sztuk odzieży – głównie bieliznę i skarpety. Zakupiła też prawie 3,5 tysiąca puszek z żywnością, artykuły higieniczne, apteczki, lekarstwa. Dary trafiły do magazynu wojewody. Duńskie przedsiębiorstwo udzieliło również bezpośredniej pomocy grupie dzieci (odzież, bielizna) ewakuowanych z Ukrainy, a przebywających teraz w Goleniowie.

Podmioty gospodarcze działające na Pomorzu Zachodnim oferują również schronienie i zatrudnienie obywatelom Ukrainy, a także pomoc socjalną, miejsca w przedszkolach dla dzieci uchodźców itd.

Wraz z firmą Faymonville z Goleniowa pracujemy nad projektem stworzenia dla grupy potencjalnych pracowników spośród osób napływających z Ukrainy programu wsparcia obejmującego zakwaterowanie, niezbędne przeszkolenie oraz miejsca pracy. Firma wytypowała 44 potencjalne wakaty: od specjalistów IT po spawaczy – tłumaczy dyrektor CIG UMWZ Jacek Wójcikowski.

Jak podkreśla Jacek Wójcikowski, od początku kryzysu uchodźczego marszałkowski CIG współpracuje
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w celu stworzenia kanałów komunikacji i dystrybucji informacji o miejscach pracy dla osób z Ukrainy w firmach zachodniopomorskich inwestorów.

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top