Zachodniopomorskie Dni Kultury Łowieckiej w Netto Arenie w Szczecinie.

W dniach 26-27 stycznia 2019 roku w Netto Arena w Szczecinie odbyła się wyjątkowa impreza – Zachodniopomorskie Dni Kultury Łowieckiej, w których uczestniczył również Woliński Park Narodowy.

Wydarzenie było świetną okazją do zaprezentowania walorów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego i zadań, jakie realizuje Park w zakresie udostępniania turystycznego i ochrony przyrody.

Goście odwiedzający stoisko promocyjno-edukacyjne Parku mogli obejrzeć pokaz slajdów prezentujących główne atrakcje turystyczne i unikatową w skali kraju przyrodę WPN. Pracownicy Działu Edukacji udzielali informacji o zasadach udostępniania Parku, szlakach turystycznych oraz problemach ochrony przyrody ekosystemów Parku.

Dzieci chętnie korzystały z przygotowanych dla nich gier, zabaw i konkursów o tematyce przyrodniczej.

Za udział w zajęciach uczestnicy otrzymywali drobne upominki.

Udział WPN w wydarzeniu w szczególny sposób podkreślił rolę jaką odgrywają obszary objęte ochroną dla zachowania bioróżnorodności przyrodniczej regionu i kraju. Odbiorcami Zachodniopomorskich Dni Kultury Łowieckiej byli nie tylko leśnicy i myśliwi, ale również mieszkańcy Szczecina i okolic, dla których Woliński Park Narodowy jest miejscem wędrówek turystycznych, aktywnego wypoczynku i bezpośredniego obcowania z przyrodą.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie, a Gościom za aktywny udział.

Do zobaczenia na szlakach WPN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *