Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy: niezbędne wsparcie dla opieki medycznej i ratownictwa

Na walkę z COVID-19 Samorząd Województwa przeznacza kwotę blisko 31,5 mln w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Środki te trafią do szpitali wojewódzkich, powiatowych, resortowych i klinicznych oraz ratownictwa medycznego. Sam projekt Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego opiewa na 5 mln zł. Dzięki temu wsparciu WSPR zakupi m.in. cztery ambulanse, respiratory czy  defibratory.

Na walkę z COVID-19 Samorząd Województwa przeznacza kwotę blisko 31,5 mln w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Środki te trafią do szpitali wojewódzkich, powiatowych, resortowych i klinicznych oraz ratownictwa medycznego. Sam projekt Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego opiewa na 5 mln zł. Dzięki temu wsparciu WSPR zakupi m.in. cztery ambulanse, respiratory czy  defibratory.
Dzięki elastycznemu podejściu Komisji Europejskiej do wydatkowania funduszy unijnych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19,  w regionie z pomocy skorzysta docelowo 30 jednostek ochrony zdrowia, w tym Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.
–  Przewidując drugą, jesienną falę pandemii już w czerwcu przygotowaliśmy pakiet działań zmierzających do przygotowania przede wszystkim placówek leczniczych, ale i służb ratunkowych oraz szkół – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Oddaję wielki szacunek wszystkim, którzy z oddaniem i poświęceniem walczą z pandemią, ratując życie i zdrowie mieszkańców Pomorza Zachodniego. Jednak, żeby ta walka  była efektywna, jednostki ochrony zdrowia muszą być doposażone w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej. W drugiej edycji Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego przeznaczamy na ten cel  31,5 mln zł.  Zależało nam, żeby pomoc trafiła także do najmniejszych szpitali
Przyznane środki pozwolą m.in. na refundację wydatków na środki ochrony osobistej, ale także wynagrodzenia czy zakup sprzętu. To między innymi: aparaty RTG, USG, EKG, respiratory czy łóżka medyczne.
Do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego trafi na walkę z COVID-19 kwota 5 mln zł. Dzięki temu stacja – zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem –  będzie mogła kupić cztery wyposażone ambulanse, trzy pompy infuzyjne, trzy defibrylatory, trzy respiratory, sprzęt diagnostyczny, środki ochrony osobistej i do dezynfekcji,  krzesła transportowe.
Środki dla opieki medycznej oraz ratownictwa medycznego zostały uruchomione z działania 7.7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 obejmującego przedsięwzięcia związane z walką i zapobieganiem COVID-19. Za obsługę naboru wniosków odpowiadał Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (instytucji  odpowiada za zarządzanie środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie). Obecnie placówki przystępują do zawierania umów, umożliwiających przekazanie niezbędnego dofinansowania.
Lista jednostek, do których trafi wsparcie – zgodnie z Wykazem podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.
To druga pula tak znaczącego wsparcia ochrony zdrowia w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Jeszcze w marcu br. środkami Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wsparto pięć jednostek tj. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie, Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Koszalinie, Regionalny Szpital w Kołobrzegu i Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach. Jednostki łącznie otrzymały pomoc w wysokości około 20 mln zł ze środków RPO i budżetu województwa. Dodatkowo Samorząd Województwa wdraża także Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa.
W ramach drugiej edycji Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego, oprócz jednostek ochrony zdrowia i WSPR, wsparcie trafi także do Ochotniczych Straży Pożarnych, WOPR oraz samorządów, które przekażą pomoc placówkom edukacyjnym. Łączna wartość tego wsparcia  to ponad 62 mln zł.
To top