05-11-2015 » Powiat i region

Zachodniopomorski lobbing się opłacił.

Gospodarka morska z szansą na środki unijne na poziomie krajowym

Gospodarka morska otrzyma szansę na wsparcie badań i wdrażania innowacyjnych produktów oraz usług. Innowacyjne technologie morskie zostaną 20-stą Inteligentną Specjalizacją Krajową. Dla przedsiębiorców działających w tzw. niebieskiej gospodarce to szansa na zdobycie unijnych środków w celu prowadzenia badań naukowych, wdrażania nowych produktów i usług.

– To ważna decyzja dla rozwoju naszego regionu, który w znacznej mierze oparty jest właśnie na gospodarce morskiej. Przedsiębiorcy dostaną szansę zdobycia sporych krajowych pieniędzy na badania i rozwój. To efekt konsekwentnego lobbingu, zbudowania marki Kongresu Morskiego, i wsparcia w opiniach ekspertów czy przedsiębiorców. To również efekt tego, że jako Województwo już wcześniej zabezpieczyliśmy środki dla branży morskiej w Regionalnym Programie Operacyjnym. Teraz czas by świat biznesu skorzystał z tej szansy – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zgodę na utworzenie 20 Krajowej Inteligentnej Specjalizacji pn. „Innowacyjne Technologie Morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy” wydał Komitet Sterujący ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Krajowe inteligentne specjalizacje to branże, których rozwój ma zapewnić tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, a także zwiększyć wartość dodaną gospodarki i podnieść jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na poziomie krajowym, m.in. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Znaczenie gospodarki morskiej dla województwa zachodniopomorskiego, ma już odzwierciedlenie we wskazaniu tej dziedziny jako Inteligentnej Specjalizacji Regionalnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dla przedsiębiorców wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Regionalne, Województwo Zachodniopomorskie zabezpieczyło blisko 120 mln euro.

Na wniosek Marszałka Olgierda Geblewicza, w czerwcu bieżącego roku stanowisko w sprawie wpisania gospodarki morskiej do krajowych inteligentnych specjalizacji podjął Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Był to efekt szerokich dyskusji i wniosków po III Kongresie Morskim.Biuro Prasowe

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *