Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zach-pomorska Karta Seniora

Gmina Międzyzdroje przystąpiła do Programu Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora.

Od 8 lutego 2016 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wydanie kart. Przyznanie Karty będzie następować na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach przez mieszkańców Gminy Międzyzdroje.

Wsparciem objęte będą rodziny, w tym rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe oraz osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny będą mogli ubiegać się:

a) małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci,
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem,
c) rodzinne domy dziecka

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 – go roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26-go roku życia dziecka.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora będą mogły ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat na czas nieokreślony. Karty wydawane będą nieodpłatnie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora na stronie internetowej www.rodzina.wzp.pl, w zakładce Katalog firm. Z przyjemnością pragnę poinformować, że z Międzyzdrojów Partnerem programu oferującym zniżki jest SPA Bagiński & Chabinka. Zachęcamy inne przedsiębiorstwa do przystąpienia do programu Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora, szczegóły na stronie www.rodzina.wzp.pl .

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 7 lub tel. 92 327 56 68.

Jadwiga Bober – Inspektor ds. Kultury, Sportu, Promocji i Organizacji Społecznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *