XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie

W dniu wczorajszym odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem, obrady otworzyły sprawozdania z działalności przewodniczącej rady i burmistrza w okresie pomiędzy sesjami, który uzupełnił dodatkowo swoją wypowiedź o krótkie zreferowanie bieżącej sytuacji epidemicznej na terenie gminy. Grzegorz Jóźwiak mówił m.in. o zrealizowanym niedawno zakupie tzw. testów przesiewowych i związanym z tym testowaniu pracowników gminnej oświaty. Wszystko w trosce o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, bowiem – jak podkreślił – myślenie o otwarciu przedszkola czy choćby w ograniczonej formie szkoły (bez prowadzenia zajęć dydaktycznych) zmusza nas do podejmowania różnorakich działań, których celem jest absolutne minimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem.

O stanie (i poziomie realizacji) gminnych inwestycji, mówił natomiast Łukasz Dzioch (zastępca burmistrza). Jak wspomniał, choć epidemia koronawirusa zatrzymała szereg aktywności w tym obszarze i odsunęła w czasie początek szeregu prac (związanych z inwestycjami zaplanowanymi na II połowę roku), to są też i informacje pozytywne. Nowe oblicze zyska tzw. II część parku przy ulicy Sienkiewicza w Dziwnowie, która ma zostać poddana rewitalizacji, a która przy całkowitym koszcie prac na poziomie 700.000,00pln, zostanie dofinansowana kwotą 300.000,00pln z funduszy zewnętrznych. Już w najbliższych dniach zostaną zakończone prace przyłączeniowe, dotyczące nowych toalet publicznych, które trafiły do Łukęcina oraz Dziwnówka (usytuowane odpowiednio przy ulicy Spacerowej i Morskiej).

Budowa systemu odprowadzania wód opadowych w Międzywodziu jest realizowana zgodnie z planem. Prace, jakkolwiek przebiegają zgodnie z harmonogramem, mogą powodować pewne utrudnienia dla mieszkańców, głównie dotyczące okresowych przerw w dostawie wody (planowanych i nieplanowanych). Zarówno Łukasz Dzioch jak i Grzegorz Jóźwiak przeprosili za te utrudnienia, prosząc o wyrozumiałość. Jak zgodnie mówili, choć nie wszystkie przerwy w dostawie wody da się planowo przewidzieć (uprzedzając wcześniej mieszkańców), to wyrazili nadzieję, że tego typu utrudnienia będą miały już charakter incydentalny.

Znaczące dofinansowanie uzyskały też kolejne, bardzo ważne dla funkcjonowania gminy i jej mieszkańców inwestycje. Kwotą 1.912.000,00 zostanie dofinansowana budowa Stacji Uzdatniania Wody w Międzywodziu (przy całkowitym koszcie inwestycji na poziomie blisko 3.600.000,00), natomiast kwotą blisko 1.240.000,00pln zostanie wsparta budowa zbiorników retencyjnych przy oczyszczalni ścieków w Międzywodziu. Wartość całej inwestycji (pilotowanej przez dziwnowski ZWiK) to blisko 2.400.000,00pln.

Wątek inwestycyjno-zakupowy zakończyła informacja o nabyciu II partii komputerów przenośnych, które będąc w dyspozycji szkoły, mają wspomóc m.in. zdalne nauczanie wśród dzieci (i rodzin), pozbawionych narzędzi do realizowania nauki w tej formie.

W części sesji poświęconej głosowaniom, na szczególne podkreślenie zasługuje uchwała, dotycząca zwolnienia z podatku od nieruchomości tych grup mieszkańców (prowadzących całoroczną działalność gospodarczą), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii koronawirusa. W ślad za tym, Rada Miejska zdecydowała również o przedłużeniu terminu płatności rat podatku, płatnych w drugim kwartale 2020 roku. W komentarzu poprzedzającym głosowanie, Grzegorz Jóźwiak mówił m.in. o tym, że wcześniejsze i aktualnie obwiązujące zakazy/obostrzenia, dotykają szczególnie tych przedsiębiorców, którzy działalność gospodarczą prowadzą przez cały rok. Wielu z nich swoją aktywność zawodową realizuje w sektorze turystycznym, a jak powszechnie wiadomo, jest to jeden z tych obszarów gospodarki, który ponosi największe straty. Pomoc przedsiębiorcom, a co za tym idzie także zabieganie o utrzymanie miejsc pracy, to szczególnie ważne zadanie i na miarę gminnych możliwości, ta pomoc, m.in. poprzez takie uchwały, będzie realizowana.

Decyzją radnych, drobnej korekcie organizacyjnej ulegnie także dziwnowskie kąpielisko. Bazując na analizach przeprowadzonych w roku minionym (dotyczących ilości osób i ich największej koncentracji na plażach), do grupy odcinków strzeżonych, zostanie włączony obszar plaży znajdujący się na przedłużeniu ulicy Słonecznej w Dziwnowie. Zostanie tam ustawiona wieża ratownicza i wydzielony nowy odcinek plaży strzeżonej. Zmniejszeniu zaś (o jedną wieżę ratowniczą) ulegnie kąpielisko w centrum Dziwnowa, które będąc największym w gminie, nie było w 100% wykorzystane przez plażowiczów.

Krzysztof Zawiliński

 

To top