01-02-2016 » Dziwnów, Powiat i region

XVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie

RADA MIASTA – W dniu dzisiejszym odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Porządek obrad przewidywał 16 punktów, wśród których poza sprawami regulaminowymi, znajdowały się także te, które dotyczyły m.in.: sprawozdania z pracy burmistrza czy projektów uchwał dotyczących sprzedaży lub dzierżawy gruntów należących do gminy.
Omawiane były także kwestie związane z korektą budżetu i planem pracy komisji, pracujących w ramach Rady Miejskiej w Dziwnowie.
Wśród najważniejszych uchwał, znalazła się też szeroko uzasadniona decyzja Rady, związana z odrzuceniem skargi złożonej na burmistrza Dziwnowa. Rada, wnikliwie analizując całą sprawę nie znalazła podstaw, które uzasadniałyby uznanie skargi (związanej z trybem obsady stanowiska dyrektora portu w Dziwnowie) za właściwie.
Otrzymane opinie prawne oraz odniesienie całej sytuacji do konkretnych przepisów i ustaw, jednoznacznie pokazały, iż w toku całej sprawy nie naruszono żadnego z obowiązujących przepisów.
Tym samym skarga na burmistrza Dziwnowa, okazała się bezzasadna.
Rada wysłuchała także sprawozdania burmistrza z działań podejmowanych na rzecz gminy w okresie od 30.12.2015 do dnia dzisiejszego.
Poruszono temat aktualnie prowadzonych inwestycji na terenie gminy (m.in. postępów w pracach budowlanych na ulicy Dziwnej, gdzie powstają budynki z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi) oraz planów, które dotyczą w tej materii roku bieżącego.
W planach są m.in. nowe przetargi (na remonty kolejnych ulic czy przebudowę parkingu przy ulicy Kościelnej) oraz szereg innych udogodnień (zakup energii), których celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców gminy. Pod lupą znalazły się także drogi gruntowe, które w okresie wiosennym (duża ich część) ma otrzymać nową nawierzchnię.
Jednocześnie w dalszym ciągu będą podejmowane intensywne wysiłki, których celem będzie pozyskanie środków z funduszy regionalnych i centralnych.
W dalszej części obrad omawiano uchwały dotyczące sprzedaży bądź dzierżawy części gruntów należących do gminy.
Jednym z ostatnich punktów podczas dzisiejszej sesji, był projekt uchwały wprowadzający korektę do tegorocznego budżetu. Miała ona związek z usprawnieniem procesu selektywnej zbiórki odpadów. Uchwała w tej sprawie została jednogłośnie przyjęta.
________________________________________

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *