Wywiad z Burmistrzem Międzyzdrojów

Panujące od dłuższego już czasu zagrożenie, z powodu rozprzestrzeniającego się  koronawirusa powoduje konieczne ograniczenia w funkcjonowaniu, zarówno mieszkańców, naszych przedsiębiorców jak i samorządu oraz skutkuje określonymi konsekwencjami, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. O kilka słów na temat bieżącej sytuacji Gminy Międzyzdroje, a także perspektywy najbliższych miesięcy poprosiliśmy Mateusza Bobka Burmistrza Międzyzdrojów.

– Panie Burmistrzu czy w tej trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji jest szansa na to, aby nadal zorganizować imprezy, z których słyną Międzyzdroje?

Burmistrz Mateusz BobekWcześniej już, w związku z rozwojem trudnej społecznie sytuacji  rozważaliśmy wraz z Radnymi możliwość nieorganizowania w tym roku naszych sztandarowych imprez miejskich, w tym Festiwalu Gwiazd. I dziś, niestety jestem zmuszony podjąć taką decyzję, aby środki finansowe  przeznaczone na ich organizację, można było skierować na inne, zdecydowanie ważniejsze potrzeby. Po pierwsze, musimy wydawać mniej, bo zdecydowanie niższe będą nasze dochody. Musimy dużą część wpływów, które planowaliśmy pozyskać od naszych przedsiębiorców i mieszkańców  pozostawić na realizację zadań bieżących gminy i zobowiązania.  A dodatkowo, jako samorząd musimy znaleźć środki na wsparcie tych w najcięższym położeniu. Dodatkowa trudność w planowaniu wydatków budżetowych wynika również z tego, że tak naprawdę nie wiemy,  jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijać i jak długo potrwa.?

Czy te zmiany, w zakresie konieczności przesuwania środków na inne cele i dokonywania oszczędności dotyczyć będą także innych sfer w funkcjonowaniu Gminy Międzyzdroje?

Burmistrz Mateusz Bobek Niestety będą wstrzymane wszystkie inwestycje. Kontynuujemy teraz tylko te projekty, które zostały już rozpoczęte i na które mamy podpisane umowy oraz zapewnione na nie dofinansowanie. Zaprzestanie realizacji takich zadań naraziłoby nas na płatność kar finansowych na rzecz wykonawców. Wszystkie inne, nierozpoczęte  jeszcze inwestycje nie będą mogły być obecnie realizowane.

– Gmina Międzyzdroje wzorem kraju i innych samorządów będzie mieć opracowaną swoją lokalną strategię na ten trudny czas pandemii?

Burmistrz Mateusz Bobek Pracujemy nad taką naszą tarczą antykryzysową. Pierwsze decyzje będą z pewnością szły w kierunku wydłużenia terminów płatności podatków. W trakcie najbliższych miesięcy będziemy też uważnie przyglądać się rozwojowi sytuacji. Jak będzie wyglądał sezon letni, czy będzie można  prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie usług około turystycznych, zarówno tych na dużą skalę – w naszych hotelach i domach wczasowych, czy też na tą mniejszą, którą prowadzą nasi mieszkańcy, jako kwaterodawcy i właściciele małych punktów usługowych, gastronomicznych … To pytania, na które dzisiaj nie znamy odpowiedzi. Dlatego też, w zależności od przebiegu sezonu będziemy wdrażali kolejne etapy tego naszego lokalnego programu ratunkowego dla mieszkańców i międzyzdrojskiego biznesu. Postaramy się, tak działać aby wszyscy wyszli jak najbardziej obronną ręką z tej trudnej sytuacji pandemii i jej konsekwencji.

– Wszyscy wiemy, jaki charakter ma nasza gmina i to rodzi dodatkowe obawy na czas obecny i na przyszłość….

Burmistrz Mateusz Bobek Ja też nie ukrywam, że Gmina Międzyzdroje bardzo  mocno odczuje skutki kryzysu związanego z koronawirusem, bo praktycznie 80% dochodów gminy to są dochody w mniejszym lub większym stopniu związane z turystyką. Tutaj, w naszej gminie nie ma żadnej innej niż turystyka wiodącej gałęzi gospodarczej. Bezpośrednio, już dziś  odczuwamy zdecydowanie mniejsze wpływy. Skutkuje to tym, że w konsekwencji będą też niższe dochody a tym samym  zdecydowanie mniejsze możliwości udzielania pomocy. Ograniczone wpływy nie pozwolą bowiem, by  w sposób zadowalający nas wszystkich, przełożyć pozyskane środki finansowe na to, aby przetrwać ten trudny czas. Dlatego też podejmujemy takie działania jak: powstrzymanie się od realizacji części inwestycji i realizacji zadań planowanych w sferze turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej, tak aby środki finansowe wydatkować na zadania podstawowe i jedynie słuszne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia dla mieszkańców i  przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie naszej gminy. Pod szczególną dyscypliną będą wydatki  związane z Administracją i Służbami Publicznymi. Wierzę jednak, że z tej próby wyjdziemy jeszcze bardziej wzmocnieni naszą wzajemną, międzyzdrojską solidarnością !

Już w tej chwili mamy przykłady wspólnych działań, współpracy partnerskiej i akcji wolontariuszy niosących pomoc  tym najsłabszym, o których będziemy pamiętali przez lata !

Zapewniam, że będziemy o takich przykładach mówić i za nie dziękować !!!.

Rozmawiał. Krzysztof Nowak

 

To top