WYDARZENIA W MUZEUM NARODOWYM W SZCZECINIE

20 stycznia 2020 | poniedziałek

Muzeum Nieczynne

21 stycznia 2020 | wtorek

Muzeum czynne: 10.00–18.00
18:00 | Muzeum przy Wałach Chrobrego | wstęp wolny
               August Zamoyski w Brazylii. Kursy rzeźby i prace w Pampulha
Wykład prof. Tadeusza J. Żuchowskiego | Spotkanie członków i sympatyków Szczecińskiego
Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki

22 stycznia 2020 | środa

Muzeum czynne: 10.00–18.00
17.00 | Muzeum przy Wałach Chrobrego | bilety: 3 pln
               Klasycyzm | Akademia Historii Sztuki | Prowadzenie: Renata Fabiańska-Grzybowska
17:00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | Wstęp 3 zł
               Legendy szczecińskiego Podzamcza | Środy z historią Szczecina | Prelekcja Małgorzaty Dudy

23 stycznia 2020 | czwartek

Muzeum czynne: 10.00–18.00
17:00 | Muzeum przy Wałach Chrobrego | bilety: 3 zł
               Starożytni Grecy i morze | Akademia Antyczna | Wykład dr Małgorzaty Cieśluk
18.00 | Muzeum Sztuki Współczesnej MNS | wstęp wolny
Wernisaż Living in the Present Future

 

24 stycznia 2020 | piątek

Muzeum czynne: 10.00–16.00
16:00 –19.00 |Centrum Dialogu Przełomy MNS | wstęp wolny
Obchody 4. Rocznicy otwarcia Centrum Dialogu Przełomy MNS
               16.00 | Zostanie poezja – koncert dla darczyńców MNS–CDP w wykonaniu uczniów ze szkół
Pomorza Zachodniego
16.45 | Spotkanie z darczyńcami MNS–CDP
17.30 | Otwarcie wystawy czasowej Sybiraków Ziemia Obiecana
17.45 | Historie niewiarygodne – spotkanie z Sybirakami, opowieść o ich losach podczas zsyłki
i po opuszczeniu terenów ZSRS

 

25 stycznia 2020 | sobota

Muzeum czynne: 10.00–18.00

10.00–18.00 | wszystkie gmachy MNS | wstęp wolny
Bezpłatna sobota
11:00–18.00  |Centrum Dialogu Przełomy MNS | wstęp wolny
Obchody 4. Rocznicy otwarcia Centrum Dialogu Przełomy MNS
11.00 | Oprowadzanie rodzinne po wystawie Miasto sprzeciwu – miasto protestu
12.00 | Pokaz filmu Trzy dni w Szczecinie, reż. Leslie Woodhead
14.00–17.00 | Prezentacja multimedialna działalności MNS–CDP w 2019 roku
17.00 | Przywracanie pamięci. Zapomniane żydowskie cmentarze na Pomorzu Zachodnim
pokaz filmu Michała i Pawła Kulików oraz dyskusja z udziałem Autorów oraz
Róży Król, przewodniczącej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Szczecinie
12.00 | Muzeum Historii Szczecina MNS | bilety: 10 pln
               Hans Stettiner i Jan Szczeciński – życie codzienne w XX wieku | Rysujemy w Muzeum
Prowadzenie: Maryla Raban

26 stycznia 2020 | niedziela

Muzeum czynne: 10.00–16.00
10.00 | Muzeum przy Wałach Chrobrego | bilety: 10 pln + zapisy
               Rzeźba | Muzeum sztuki – kurs plastyczny dla dzieci | Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat          Prowadzenie: Agata Kamińska

AKTUALNE WYSTAWY STAŁE I CZASOWE

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE PRZY WAŁACH CHROBREGO
Wystawy czasowe:
– Niesamowita Słowiańszczyzna. Sławomir Lewiński 1919–1999. W setną rocznicę urodzin
i dwudziestą rocznicę śmierci artysty (do 23 lutego 2020)
– Dary ze świata Nowe zabytki w kolekcji pozaeuropejskiej MNS (do 2 lutego 2020)
– Modele okrętów i żaglowców (wystawa tymczasowa)
Wystawy stałe:
– Antyczne korzenie Europy. Szczecińska kolekcja Dohrnów
– W afrykańskiej wiosce
– Sztuka Afryki – między maską a fetyszem
– Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE—MUZEUM TRADYCJI REGIONALNYCH
Wystawy stałe:
– Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku
– Stare srebra
– Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci
– Lapidarium

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM HISTORII SZCZECINA
Wystawy stałe:
– Najstarsze karty z dziejów Szczecina
– Historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich
– Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku
– Eugen Dekkert – muzealne atelier
– Gabinet biedermeieru
Wystawy czasowe:
– Józef Gabriel Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918 roku (do 9 lutego 2020)

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY
Wystawy stałe:
– Miasto sprzeciwu – miasto protestu
Wystawy czasowe:
– Sybiraków Ziemia Obiecana (od 24 stycznia 2020)
MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE — MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Wystawy czasowe:
– Living in the Present Future (od 23 stycznia 2020)

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE —WYSTAWA ZACHODNIOPOMORSKICH KOLEI DOJAZDOWYCH W GRYFICACH
– (plenerowa) Wystawa stała

August Zamoyski w Brazylii
Kursy rzeźby i prace w Pampulha

Zapraszamy na wykład prof. Tadeusza J. Żuchowskiego „August Zamoyski w Brazylii. Kursy rzeźby
i prace w Pampulha“. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 21 stycznia 2020 roku o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie w gmachu przy Wałach Chrobrego. Wykład odbędzie się w ramach cyklicznych spotkań członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wstęp wolny.

Po zajęciu Francji przez Niemców w lecie 1940 roku rzeźbiarz August Zamoyski wyjechał do Brazylii. Po usilnych zabiegach udało mu się uzyskać zgodę Gustavo Capanemy, ówczesnego brazylijskiego ministra edukacji na otwarcie przy Akademii Sztuki w Sao Paulo kursu rzeźby. Jednym z ważniejszych zleceń było wykonanie rzeźby w Pampluha pod Belo Horizonte.  Pampluha było to nowoczesne centrum realizowane wg koncepcji Oscara Niemeyera. W 1943, przy budynku kasyna, dziś Muzeum Sztuki Nowoczesnej wznoszonego wg projektu Roberto Burle Marxa, polski rzeźbiarz wykonał w brązie akt kobiecy (Nu). Podczas wykładu zostanie przedstawiona koncepcja kursów rzeźby oraz przebieg prac nad odlewem.

Prof. Tadeusz J. Żuchowski pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje tamtejszym Instytutem Historii Sztuki.Akademia Historii Sztuki
Klasycyzm

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Historii Sztuki. Tym razem Renata Fabiańska-Grzybowska opowie o klasycyzmie w sztuce. Wykład odbędzie się w środę, 22 stycznia o godzinie 17.00 w Muzeum przy Wałach Chrobrego. Bilety wstępu kosztują 3 zł.

Akademia Historii Sztuki to otwarte wykłady z zakresu historii sztuki, odbywające się od października do kwietnia, w każdą środę. Ze względu na przekrojowy charakter kursu polecamy go w szczególności młodzieży i osobom dorosłym, które pragną rozpocząć swoją przygodę z historią sztuki lub usystematyzować posiadane już wiadomości. Kurs obejmuje szeroki zakres tematów, od sztuki starożytnej po sztukę współczesną, uzupełniony o zajęcia związane z analizą i interpretacją dzieł sztuki.

Środa z historią Szczecina
Legendy szczecińskiego Podzamcza

Zapraszamy w środę, 22 stycznia 2020 roku, o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Księcia Mściwoja II 8 na prelekcję Małgorzaty Dudy. Odczyt zatytułowany „Legendy szczecińskiego Podzamcza” zostanie wygłoszony w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina”. Wstęp 3 zł.

W trakcie najbliższego spotkania uczestnicy zapoznają się z legendami związanymi ze szczecińskim Podzamczem i Starym Miastem. Małgorzata Duda, przewodniczka i autorka książek z legendami, nawiąże do najdawniejszych dziejów miasta. Posłuchamy m.in. legendy o rycerzu Szczocie, poznamy historię urzędującego dawniej w ratuszu burmistrza – Ottona Jageteufla oraz opowieści związane z jego osobą, a także dowiemy się, kto i dlaczego nocą straszy w ratuszowych murach.

Akademia Antyczna
Starożytni Grecy i morze

Zapraszamy na wykład dr Małgorzaty Cieśluk z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowany „Starożytni Grecy i morze”. Wykład odbywa się w ramach Akademii Antycznej realizowanej przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszeniem Historyków Sztuki oddział w Szczecinie oraz Polskim Towarzystwem Filologicznym oddział terenowy w Szczecinie. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej, a także popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna.

W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne i warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów.

Dr Małgorzata Cieśluk jest filologiem klasycznym. Jako hellenista specjalizuje się w badaniach nad językiem i literaturą starożytnej Grecji. Szczególnym obiektem jej zainteresowań pozostaje proza grecka okresu późnego antyku. W pracy magisterskiej, przygotowanej pod kierunkiem profesora Sylwestra Dworackiego w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, podjęła problematykę znaczenia antyku greckiego w Mowie do młodzieży Bazylego Wielkiego. Główny nurt jej dalszych badań związany jest z grecką powieścią starożytną. W rozprawie doktorskiej zatytułowanej Bohater i gra przeznaczenia w „Opowieści etiopskiej” Heliodora, przygotowanej pod kierunkiem profesora Sylwestra Dworackiego i obronionej w roku 2003, zaproponowała własną interpretację koncepcji przeznaczenia w romansie Heliodora, opierając swoje wnioski na analizach portretów wiodących bohaterów powieści.

Obecnie dr Małgorzata Cieśluk kontynuuje badania związane z antycznymi greckimi powieściami, skupiając się przede wszystkim na wybranych aspektach tła w pięciu zachowanych romansach. W swoich pracach podejmuje także zagadnienia związane z formami komunikowania treści literackich w okresie klasycznej starożytności (kontekst oralności i piśmienności) oraz wybranymi problemami płci i sposobów prezentowania emocji erotycznych w starożytnej literaturze greckiej. Pracuje także nad przekładem z języka łacińskiego kroniki Johannesa Bugenhagena pt. Pomerania.

Dwukrotnie (w roku 2005 i 2008) otrzymała stypendium Fundacji Lanckorońskich, które pozwoliło na odbycie kwerend bibliotecznych w American Academy oraz Deutsches Archäologisches Institut w Rzymie.

Wykład odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.

Wstęp: 3 zł

Uczniowie biorący udział w konkursach antycznych wstęp wolny.

Wystawa czasowa
LIVING IN THE PRESENT FUTURE

W obliczu najnowszych odkryć nauki i rewolucji technologicznej człowiek i definicja człowieczeństwa zmienia się dziś szybciej i radykalniej niż kiedykolwiek.

Zmiany te zachodzą zarówno na poziomie materialnym – poprzez wpływ technologii na ludzkie ciała i możliwości percepcyjne, jak i w wymiarze mentalnym – odkrycia naukowe uwidaczniają to, co dotychczas nie było dostatecznie czytelne – związki ludzkiego ciała z nie-ludzkimi formami życia, takimi jak mikroby i wirusy. Ludzka forma coraz częściej objawia się nie jako esencjonalna jedność, ale forma symbiotyczna i hybrydyczna. Toczącej się obecnie dyskusji antropologicznej towarzyszy ożywiona debata ekologiczna na temat planetarnych zagrożeń z jakimi konfrontuje się ludzkość w epoce antropocenu.

Ta nowa sytuacja sugerująca moment dokonywania się znaczącej zmiany w postrzeganiu statusu, roli, przyszłości i odpowiedzialności człowieka zyskuje silny rezonans w sztuce.

Muzeum Narodowe w Szczecinie i Bornholms Kunstmuseum przygotowuje partnerski projekt wystawienniczo-wydawniczy z udziałem kilkunastu artystów z Polski i Danii, którzy w swojej praktyce artystycznej podejmują wątek redefinicji i przyszłości człowieczeństwa: podkreślając coraz silniejszą fuzję ciała i świadomości z najnowszymi technologiami (Roman Lipski, Amalie Smith, Lea Guldditte Hestelund); eksponując zapoznaną łączność człowieka z naturą i nie-ludzkimi formami życia (Artur Malewski, Ewa Juszkiewicz, Emil Westman Hertz), stawiając w centrum uwagi nowy etyczny i egzystencjalny wymiar człowieczeństwa w obliczu szybko zmieniającego się świata (Izabella Gustowska, Aneta Grzeszykowska, Peter Frimand, SUPERFLEX).

Celem wystawy LIVING IN THE PRESENT FUTURE jest rozpoznanie przy użyciu narzędzi właściwych sztuce jednego z najbardziej aktualnych i najgorętszych pól refleksji w obrębie współczesnej humanistyki.

Wystawie LIVING IN THE PRESENT FUTURE towarzyszy polsko-duńsko-angielska publikacja, przygotowana przez kuratorów polskich i duńskich w kooperacji z zaproszonymi do współpracy badaczami – Izabelą Kowalczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Jacobem Wambergiem (Uniwersytet w Aarhus).

„Living in the Present Future”

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej: 24.01–3.05.2020
Wernisaż: 23.01.2020, godzina 18.00

Artyści: Izabella Gustowska, Aneta Grzeszykowska, Ewa Juszkiewicz, Roman Lipski, Artur Malewski, Lea Guldditte Hestelund, Emil Westman Hertz, Peter Frimand, SUPERFLEX, Amalie Smith

Kuratorzy: Marlena Chybowska-Butler, Magdalena Lewoc (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Mathilde Renberg (Bornholms Kunstmuseum)

Wcześniejsza prezentacja w Bornholms Kunstmuseum: 6.10.2019–5.01.2020

  1. rocznica otwarcia Centrum Dialogu Przełomy MNS

Serdecznie zapraszamy na obchody czwartej rocznicy otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy.

24 STYCZNIA 2020 (PIĄTEK)

godz. 16.00
Zostanie poezja – koncert dla darczyńców MNS–CDP z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół Pomorza Zachodniego

godz. 16.45
Spotkanie z darczyńcami MNS–CDP

godz. 17.30
Otwarcie wystawy „Sybiraków Ziemia Obiecana”

godz. 17.45
„Historie niewiarygodne” – spotkanie z Sybirakami, opowieść o ich losach podczas zsyłki i po opuszczeniu terenów ZSRS

25 STYCZNIA 2020 (SOBOTA)

godz. 11.00
Oprowadzanie rodzinne po wystawie stałej MNS–CDP Miasto sprzeciwu – miasto protestu

godz. 12.00
Pokaz filmu Trzy dni w Szczecinie, reż. Leslie Woodhead

godz. 14.00–17.00
Prezentacja multimedialna działalności MNS–CDP w 2019 roku

godz. 17.00
„Przywracanie pamięci. Zapomniane żydowskie cmentarze na Pomorzu Zachodnim” – pokaz filmu Michała i Pawła Kulików oraz dyskusja z udziałem Autorów oraz Róży Król, przewodniczącej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Szczecinie

Wszystkie wydarzenia odbędą się w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy przy pl. Solidarności 1. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

Rysujemy w Muzeum

Zapraszamy na najbliższe zajęcia „Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku” prowadzone przez Marylę Raban w ramach cyklu Rysujemy w muzeum, adresowanego do osób w różnym wieku. Ich głównym celem jest umożliwienie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a także świadomego udziału w procesie twórczym.

Warsztaty są również szansą na poznanie sylwetek najwybitniejszych artystów, których dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Uczestnicy zajęć – w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości wiekowych – będą przygotowywani do stania się odbiorcą i twórcą dziedzictwa kulturowego. Zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich oraz rysunkowych. Poznają takie pojęcia, jak: płaszczyzna, obraz na płaszczyźnie, martwa natura, kompozycja, perspektywa, kolor, tworzenie kolorów, światło, światłocień, walor, faktura. Nauczą się także podstaw analizowania dzieła sztuki ze względu na jego cechy formalne.

Ponadto formuła zajęć umożliwi uczestnictwo w konkursach literackich i plastycznych organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Najbliższe zajęcia odbędą się w Muzeum Historii Szczecina MNS, ul. Mściwoja II 8.

Wstęp 10 zł.

Nie obowiązują wcześniejsze zapisy

Muzeum sztuki
RzeźbaZapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat na nowy cykl zatytułowany „Muzeum sztuki – kurs plastyczny dla dzieci” – czyli kolorową przygodę pełną niespodzianek, realizowaną w 4 blokach tematycznych: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika. Będzie to kurs tworzenia i budowania własnego świata za pomocą, koloru, kształtu i kreski.

Podczas kursu zapoznamy się z kolekcją muzealną  pełną obrazów, rysunków, grafik, rzeźb. Dzieci będą poznawać zasady: perspektywy, światłocienia, kompozycji oraz rysowania postaci, zieleni, zwierząt, ludzi, martwych natur z wykorzystaniem różnych technik: rysunek (ołówek, węgiel, piórko, pędzel, pastele olejne i suche, patyk, cienkopis), malarstwo (tempery, akwarele), grafika (monotypia), rzeźba (glina, papieroplastyka)

W muzeum będziemy  przybliżać najmłodszym zagadnienia związane z  historią sztuki, dlatego każde spotkanie będzie dedykowane wybranym eksponatom na wystawach czasowych i stałych.

Podczas kursu dzieci będą  uczyły się  kreatywnego myślenia oraz wrażliwości na otaczającą przestrzeń.

Program I edycji

26 stycznia 2020 (niedziela), godz. 10.00-12.00
Rzeźba

23 lutego 2020 (niedziela), godz. 10.00-12.00
Rysunek

29 marca 2020 (niedziela), godz. 10.00-12.00
Malarstwo

26 kwietnia 2020 (niedziela), godz. 10.00-12.00
Grafika

Prowadząca: Agata Kamińska

Wstęp: 10 zł

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy od 2 września 2019

Kontakt: a.kaminska@muzeum.szczecin.pl

Zajęcia odbywają się w Muzeum Narodowym w Szczecinie

To top