Wydarzenia kulturalne i artystyczne z szansą na wsparcie

Imprezy kulturalne, festiwale, projekcje czy wystawy to tylko przykłady działań, które mogą uzyskać wsparcie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Na ten cel można otrzymać nawet 30 tys. zł dofinansowania. Wnioski można składać do 18 lutego 2022 r.

Już po raz kolejny organizacje pozarządowe mają szansę otrzymać marszałkowskie wsparcie na realizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Dzięki tej pomocy co roku dofinansowanie otrzymuje ok. 30  podmiotów.

Pandemia to bardzo trudny czas dla kultury, dlatego takie wsparcie jest wyjątkowo ważne. Patrząc z optymizmem w przyszłość mam nadzieję, że i w tym roku będziemy mogli uczestniczyć w niezwykłych, różnorodnych wydarzeniach, które odbędą się na Pomorzu Zachodnim. Aby pomóc w ich organizacji dajemy możliwość pozyskania finansowego wsparcia – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Konkurs zakłada wsparcie wydarzeń kulturalnych i artystycznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Projekty muszą odbywać się na Pomorzu Zachodnim i być kierowane do mieszkańców naszego regionu. Zadania mogą być realizowane w różnej formie, np. poprzez organizację: koncertu, spektaklu, widowiska plenerowego, wystawy, festiwalu, przeglądu, imprezy filmowej lub interdyscyplinarnej.

Wnioskujący mogą ubiegać się o dotacje nie niższe niż 10 tys. zł i nie wyższe niż 30 tys. zł. Wymagane jest także wykazanie w kosztorysie wkładu własnego oraz/lub pozyskanego z innych źródeł w wysokości co najmniej 20% wnioskowanej kwoty. Łączna pula środków w konkursie to pół miliona złotych. Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora Witkac.pl do 18 lutego br.

W konkursie mogą uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego
w zakresie kultury dofinansowane zostaną przedsięwzięcia o wysokiej randze artystycznej, służące podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Pomorza Zachodniego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się na stronie: https://bit.ly/3r5ePVP

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top