Wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia Polska 2050

W sobotę w Warszawie odbywało się pierwsze walne zebranie delegatów Stowarzyszenia Polska 2050, którego głównym zadaniem były pierwszy statutowy wybór przewodniczącego oraz członków zarządu. W spotkaniu uczestniczyli delegaci z województwa zachodniopomorskiego i można powiedzieć, że wrócili do Szczecina z tarczą.

Przewodniczącym Stowarzyszenia Polska 2050 został Szymon Hołownia, co nie stanowiło raczej zaskoczenia. Skład zarządu uzupełnili: Agnieszka Buczyńska, Katarzyna Suwała, Piotr Gąsiorowski, Zofia Ilkowska, Sylwester Korycki oraz Małgorzata Puszkiewicz. Przez najbliższe trzy lata zarząd będzie budował przyszłość Stowarzyszenia, które niedługo, po rejestracji nowej partii, stanie w obliczu nowych wyzwań.

Musimy ustalić nowe sposoby funkcjonowania. Dodać mu nowych kolorów. Centrala musi być tak przesiąknięta rejonami, by nie trzeba było zatrudniać mediatorów czy tłumaczy” – żartobliwie powiedział Szymon Hołownia tuż po swoim wyborze. Odniósł się też do powstania przyszłej partii politycznej. – „Stowarzyszenie ma odstawać od partii w taki sposób, aby politycy mogli zaparkować w nim swoje intencje.”

Zgromadzenie delegatów wybierało tego dnia także nowe składy krajowej komisji rewizyjnej Stowarzyszenia oraz krajowego sądu koleżeńskiego. W obu tych instytucjach znaleźli się delegaci z naszego województwa. W gronie pięciu członków komisji rewizyjnej decyzją głosujących znalazł się Przemysław Łonyszyn, natomiast do pięcioosobowego składu sądu koleżeńskiego wybrano Agnieszkę Witkowską.

Walne zebranie delegatów stanowiło zamknięcie rozpoczętego we wrześniu procesu przeprowadzania wyborów statutowych w Stowarzyszeniu Polska 2050. Instytucja ta powstała jako pierwszy filar ruchu obywatelskiego założonego przez Szymona Hołownię po kampanii prezydenckiej w 2020 roku.

To top