WYBORY NOWEGO SOŁTYSA LUBINA  

Informujemy, że Pan Artur Kubasik złożył, z przyczyn osobistych, mandat Sołtysa Lubina. Burmistrz Międzyzdrojów, po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej, zgodnie z Zarządzeniem Nr15/SEK/2020  wyznaczył Pana Roberta Osińskiego do pełnienia funkcji Sołtysa Lubina do czasu wyborów nowego Sołtysa.

Wybory nowego sołtysa zostaną przeprowadzone w dniu 04 marca 2020 roku o godz.18.00 w świetlicy wiejskiej „Wiklina” przy ul. Turkusowej 26 w Wapnicy.

Sekretarz Gminy

Adam Szczodry

To top