Wszystkie ręce na pokład! Wolontariusze wzmacniają swoje działania na Pomorzu Zachodnim

Robią to z potrzeby serca. Witają uciekających przed wojną serdecznym uśmiechem, gorącą herbatą, ciepłym posiłkiem, organizują transport i zbiórki, wspierają osoby z niepełnosprawnością. Pracują na pełnych obrotach od 24 lutego, w dzień i w nocy. Wolontariusze i wolontariuszki, aby dalej skutecznie nieść pomoc uchodźcom z Ukrainy potrzebują skoordynowanych działań. Mają im w tym pomóc „małe granty” z Urzędu Marszałkowskiego. Przyznano osiem dotacji na ten cel.

Zarząd Województwa zdecydował o przyznaniu „małych grantów” ośmiu organizacjom pozarządowym, które przedstawiły konkretne działania związane z organizacją i promocją wolontariatu w tym niesamowicie trudnym czasie. To: Stowarzyszenie „MAJSTERNIA” z Koszalina, Stowarzyszenie MI-GRACJA, Stowarzyszenie Refugees Szczecin, Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie, Chorągiew Zachodniopomorska ZHP, Polski Czerwony Krzyż oddział w Koszalinie oraz Stowarzyszenie POLITES. W połowie marca wpłynęła oferta też ze Związku Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie.

–  Za pośrednictwem organizacji pozarządowych możemy wspierać obywatelki i obywatelki Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znajdują schronienie na Pomorzu Zachodnim. Bez wątpienia zmagamy się z kryzysem humanitarnym, dlatego musimy być gotowi na długofalowe działania i coraz większą skalę podejmowanych inicjatyw. Mam nadzieję, że środki z „małych grantów” w tym pomogą. Siłą naszego regionu jest otwarta i solidarna społeczność, która potrafi nieść bezinteresowną pomoc każdemu, kto jej potrzebuję – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wszystkie ręce na pokład

Po upływie pierwszego najbardziej gorączkowego okresu niesienia pomocy, organizacje pozarządowe mimo zmęczenia, planują dalsze i lepiej skoordynowane działania dostosowane do aktualnych potrzeb i problemów. Pomogą im w tym „małe granty” przyznane za pośrednictwem Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. To środki ze specjalnej puli przeznaczonej na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dodatkowa pomoc finansowa dla NGO ma usprawnić dotychczasowe działania  i pozwolić m.in. na lepszą  komunikację i koordynację wolontariatu.

Stowarzyszenia Mi-Gracja oraz „MAJSTERNIA” otrzymane wsparcie przeznaczą na lepszą organizację pracy wolontariuszy. „MAJSTERNIA” poprowadzi centrum informacyjne zlokalizowane przy cerkwi greckokatolickiej w Koszalinie. Kierować nim będą koordynatorzy z biegłą znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego.  Natomiast Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie grant przeznaczy na pomoc uchodźcom oraz  usystematyzowanie wsparcia w ramach prowadzonego już centrum. Udzielane będą porady prawne czy pomoc psychologiczna. Organizacja stworzy też bazę kontaktową firm transportowych czy instytucji oferujących pomoc.

Stowarzyszenie Refugees Szczecin będzie kontynuować swoją działalność pomocową i przygotuje dla uciekających przed wojną poczęstunek oraz pakiety higieniczne. Organizowaniem najpotrzebniejszej pomocy  medycznej zajmie się  Polski Czerwony Krzyż działający w Koszalinie. Środki z grantu przeznaczy m.in. na zakup: drewnianych szpatułek, stetoskopów, ciśnieniomierzy, termometrów, nebulizatorów.

Stowarzyszenie POLITES kontynuować będzie dotychczasowe działania, ale wzmocni je także o tłumaczenia informacji i komunikatów w języku ukraińskim. Natomiast Chorągiew Zachodniopomorska ZHP planuje różnego rodzaju warsztaty dla wolontariuszy.

Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie dzięki grantowi ma wzmocnić funkcjonujące sekcje wolontariatu, które zostały utworzone przy Związku i koordynują działania w zakresie m.in. logistyki,  medyków, prawną, tłumaczy, rozładunku, edukacyjną, psychologiczno-terapeutyczną czy sekretariatu Komitetu Pomocy Ukrainie.

Wartość przyznanego wsparcia z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla tych organizacji pozarządowych wynosi  77,5 tys. zł.

„Małymi grantami” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są dotacje, o które organizacje pozarządowe mogą starać się poza ogłaszanymi konkursami. Ich maksymalna wysokość wynosi 10 tys. zł.

 

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top