Wspomnienie o Jerzym Bogdanowiczu (1935 – 2019)

17 stycznia przypada pierwsza rocznica śmierci śp. Jerzego Bogdanowicza – znanego, bardzo lubianego i szanowanego przez lata pedagoga, a przy tym legendę kamieńskiego sportu, zasłużonego działacza kultury fizycznej.

Do Kamienia Pomorskiego przybył jako młody chłopak wraz z rodziną z Lubelszczyzny w połowie roku 1947. Tu jako dwunastolatek został uczniem Publicznej Szkoły Powszechnej i członkiem działającej w mieście I Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki. W Szczecina ukończył w 1949 r. szkołę podstawową.

Cztery lata później, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie, podjął pracę w Państwowych Zakładach Zbożowych – w elewatorze szczecińskiego portu, a następnie w Wydziale Komunikacji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.

W październiku 1954 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, które ukończył cztery lata później. Gdy stanął przed wyborem podjęcia pracy w jednej ze szczecińskich szkół podstawowych lub w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Kamieniu Pomorskim, jak wspominał po latach, długo się nie zastanawiał.

Znał to miasto z lat wcześniejszych, gdy mieszkał tu z rodzicami i braćmi, dobrze wspominając ten okres swego życia. Miał tu też znajomych z tego czasu.
Po otrzymaniu nakazu pracy do Kamienia Jerzy Bogdanowicz zgłosił się 15 sierpnia 1958 r. w kamieńskim liceum i został nauczycielem wychowania fizycznego. W naszym mieście założył rodzinę żeniąc się w 1960 r. z nauczycielką nauczania początkowego i wychowania fizycznego Zofią Materską.
Młody nauczyciel był bardzo lubiany przez uczniów. Na początku swej pracy wyglądał niemal jak ich rówieśnik. Oni nazwali go „Szczawikiem”. Ten przydomek, który Pan Profesor polubił, towarzyszył mu też w kolejnych szkołach.

W Liceum Pedagogicznym, oprócz WF – u, uczył również przez kilka lat przysposobienia wojskowego oraz był wychowawcą w internacie. Pracował także w działającej przy PLP szkole podstawowej, zwanej „ćwiczeniówką”. Był pierwszym i przez ponad dekadę jedynym magistrem wychowania fizycznego uczącym w szkołach ówczesnego powiatu kamieńskiego.

W 1964 r. został przeniesiony do pracy w działającym od dwóch lat Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim. Placówka ta mieściła się wówczas w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Marii Konopnickiej 19.

W 1988 r. przeszedł na emeryturę. W szkołach tych pracował jednak jeszcze przez kolejne trzy lata.

Przez krótki okres w latach sześćdziesiątych miał też godziny w pozostałych kamieńskich placówkach oświatowych – Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Zawodowej przy Państwowym Ośrodku Maszynowym oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Od 1965 do 1967 r. pracował też na część etatu jako instruktor gimnastyki leczniczej w „Uzdrowisku Kamień Pomorski”.
Jerzy Bogdanowicz przez całe życie żył sportem w którym „zakochał się” w szkole średniej. Jako uczeń szczecińskiego „Pobożniaka”, jak nazywane jest II LO, był zawodnikiem Klubu Sportowego „Kolejarz”, w którym udzielał się w pływaniu, koszykówce i lekkiej atletyce. W 1953 r. jego szkolna drużyna koszykarzy, w której grał, zajęła czwarte miejsce w kraju w I Ogólnopolskich Igrzyskach Szkół Ogólnokształcących we Wrocławiu.

Studiując pływał wyczynowo w Akademickim Związku Sportowym i był ratownikiem na plażach podczas wakacji.

W Kamieniu Pomorskim na dobre związał się z koszykówką, która była jego ulubioną grą zespołową. Grał w nią w kamieńskim „Gryfie”. Był również trenerem w tym klubie, a w latach 1966 – 1974 w Międzyszkolnym Klubie Sportowym „Opty”. Posiadał uprawnienia instruktorskie i sędziowskie w pływaniu, koszykówce, piłce ręcznej i lekkiej atletyce.
Oprócz pracy jako nauczyciel był również instruktorem metodycznym wychowania fizycznego, a w latach 1966 – 1975 podinspektorem i wizytatorem ds. WF – u i sportu w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a później Urzędu Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Od 1958 do 1975 r. był członkiem Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Należał do założycieli Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Opty” i Szkolnego Związku Sportowego w Kamieniu Pomorskim, których długie lata był sekretarzem.

Za swą działalność na rzecz sportu był wielokrotnie nagradzany. W 2006 r. otrzymał Order Białego Misia nadany Mu przez Szkołę Podstawową nr 2, a rok później Złotą Wstęgę Ziemi Kamieńskiej przyznaną za całokształt działalności sportowej przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego.
Jerzy Bogdanowicz, jako nauczyciel i działacz kultury fizycznej, przez cały ponad trzydziestoletni okres swej pracy zawodowej był inicjatorem i organizatorem setek imprez sportowych na szczeblu miejskim, rejonowym i powiatowym. Jego uczniowie odnosili szereg sukcesów na szczeblu wojewódzkim.

Swą wykonywaną z niespotykaną dziś pasją i zaangażowaniem pracą walnie przyczynił się do umasowienia i rozwoju sportu na Ziemi Kamieńskiej oraz poprawienia warunków do prowadzenia wychowania fizycznego w szkołach. Dla kamieńskiego sportu jest postacią legendarną, która położyła ogromne zasługi dla jego rozwoju.
Razem ze zmarłą w 2011 r. żoną Zofią, również nauczycielką WF – u, tworzyli zapamiętane przez pokolenia uczniów kamieńskiej „jedynki” i „ogólniaka” małżeństwo „Pani i Pana od gimnastyki” zapisując się złotymi zgłoskami w sportowej historii Kamienia Pomorskiego.
Najważniejszą pasją Pana Jerzego był oczywiście sport, ale interesował się również historią swojej rodziny i naszego miasta. Pieczołowicie przechowywał nie tylko pamiątki rodzinne, z Księgą Rodu Bogdanowiczów na czele, ale też dokumenty i notatki z czasów pracy zawodowej czy wycinki prasowe. Świetnie pamiętał swych uczniów i ich wyniki sportowe, z których był dumny.

Miwa

 

 

To top