Współpraca na pierwszym miejscu.

W czasie pandemii międzysektorowa współpraca okazała się na wagę złota. Samorządy i organizacje pozarządowe ramię w ramię działały, organizując najpotrzebniejszą pomoc. Udanych przedsięwzięć nie zabrakło też w innych obszarach życia społecznego. JST mają szansę podsumować miniony rok i pokazać zrealizowane inicjatywy. Wyróżniające się działania zostaną docenione w konkursie marszałka „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”, a zwycięskie gminy i powiaty otrzymają nagrody finansowe na dalsze działania.

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021” rozstrzygany będzie po raz dziewiąty. Niezmiennie jego głównym celem jest podkreślenie znaczenia współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe oraz upowszechnianie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Tegoroczna edycja będzie mieć jednak szczególny wymiar – samorządy mają także możliwość zgłaszania działań związanych z pandemią, podjętych we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub mieszkańcami. Wprowadzono też nową kategorię dla JST, aby umożliwić bardziej porównywalną ocenę między samorządami różnej wielkości.

Rok 2020 okazał się szalenie trudny dla nas wszystkich – mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i samorządów. W momencie kryzysu pokazaliśmy jednak, że potrafimy wspólnie działać, a współpraca na linii samorządy – organizacje pozarządowe po raz kolejny okazała się na wagę złota. Warto wskazać najlepsze działania i promować sprawdzone rozwiązania – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W celu porównania rozwiązań stosowanych w różnej skali i uwarunkowaniach, tegoroczne oceny będą dokonywane w czterech kategoriach:

  • Miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu.
  • Gminy liczące 15 – 40 tys. mieszkańców.
  • Gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców.

Przedmiotem konkursowej oceny będzie współpraca prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Zgłoszenie do konkursu może być dokonane zarówno z inicjatywy JST, jak i organizacji pozarządowej.

Samorząd, który zwycięży w konkursie marszałka otrzyma statuetkę wykonana przez dr. hab. Jerzego Lipczyńskiego oraz nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, społecznikami. Zwycięzca konkursu będzie miał prawo posługiwać się przyznanym tytułem „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021” we wszystkich materiach promocyjnych.

Zadanie związane z organizacją konkursu wynika również z priorytetów, jakie przyjęto w „Programie współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

Termin zgłaszania wniosków konkursowych upływa 31 maja 2021 r. (szczegóły na stronie www.wws.wzp.pl lub w BIP-ie UM WZP). Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano podczas Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.

W ubiegłym roku komisja konkursowa nagrodziła działania prowadzone przez: Gminę Miasto Szczecin, Gminę Pyrzyce oraz Gminę Stepnica. Wyróżniono Powiat Koszaliński i Gminę Czaplinek. Relacja z tej uroczystości: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/przedstawiamy-samorzadowych-liderow-wspolpracy-z-ngo-2020-galeria

Więcej informacji o tegorocznej edycji:

http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/dziewiata-edycja-konkursu-marszalka-samorzadowy-lider-wspolpracy-z-ngo-2021

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

To top