12-01-2018 » Powiat i region, Sport

Wsparcie dla zachodniopomorskiej kultury

Województwo Zachodniopomorskie przeznaczy 400 tys. zł na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury. Otwarty konkurs ofert już trwa. Wnioski można składać do 31 stycznia br.

W konkursie mogą uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się w poniżej zamieszczonym linku.

W otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury w roku 2018 dofinansowane zostaną przedsięwzięcia o wysokiej randze artystycznej, służące podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Pomorza Zachodniego. Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą wykazywać regionalny lub ponadregionalny charakter i być kierowane do mieszkańców regionu. Wnioskodawca musi też wykazać w kosztorysie finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty wnioskowanej dotacji.

Zadania mogą być realizowane w różnej formie, np. poprzez organizację: koncertów, spektakli, widowisk plenerowych, wystaw, festiwali, przeglądów, imprez filmowych lub interdyscyplinarnych.

Szczegóły konkursu wraz z formularzami wniosków: http://bit.ly/kultura_konkurs_ofert

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *