Wsparcie dla ukraińskich dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych

Szczeciński oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu otrzyma „mały grant” z Urzędu Marszałkowskiego. Przyznane środki w wysokości 10 tys. zł przeznaczy na kontynuację wsparcia terapeutycznego dla ukraińskich dzieci ze spektrum autyzmu.

­– Organizacja do tej pory wsparciem objęła troje dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu uciekających przed wojną – mówi Romana Olkiewicz, prezes Zarządu z KTA oddział w Szczecinie, finansując działania z własnych środków. Dzięki „małemu grantowi” KTA rozszerzy wsparcie. Pomoc udzielana będzie na podstawie złożonego przez rodzica lub opiekuna oświadczenia, mówiącego o diagnozie AZS. Terapia obejmować będzie indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe, w tym działania usprawniające, stymulacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje komunikacyjne. Zaplanowano też dogoterapię oraz zajęcia metodą integracji sensorycznej. W ramach projektu zostaną zakupione także pomoce terapeutyczne – materiały papiernicze i plastyczne czy drobny sprzęt do prowadzenia zajęć.

Zajęcia będą prowadzone w kompleksie budynków przy ul. Montwiłła i Swarożyca w Szczecinie. Pierwsze terapie z projektu powinny ruszyć 20 kwietnia 2022 i będą trwały do końca czerwca b.r. Wsparciem ma zostać objętych 4-6 ukraińskich rodzin / dzieci.

Przyznany „mały grant” pochodzi ze środków wygospodarowanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonych dla organizacji pozarządowych, które niosą najpotrzebniejszą pomoc obywatelom i obywatelkom Ukrainy. To kwota 300 tys. zł.  – Musimy dotrzeć z pomocą tam, gdzie pojawiają się bieżące potrzeby. Robimy to w ścisłej współpracy z NGO’sami, naszymi sprawdzonymi partnerami – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Do tej pory z tych środków zaplanowano zadania związane z rozwojem i wzmocnieniem wolontariatu, doposażaniem wypożyczalni sprzętu dla mam prowadzoną przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie czy dofinansowano powstanie mobilnego punktu doradczo-interwencyjnego z wypożyczalnią używanego sprzętu wspomagającego (Fundacja VELO Horyzonty Możliwości).

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

To top