Wręczenie Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego

Prof. Jerzy Buzek został pierwszym laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Króla Eryka Pomorskiego. – To honor i zaszczyt – mówił profesor podczas uroczystości wręczenia nagrody w Darłowie. – Traktuję tę nagrodę jako uznanie dla wszystkich, którzy mieli udział w przemianach w roku 1989 r. i wydarzeniach, które do tych przemian doprowadziły. Ludzie „Solidarności” dali nam przykład tolerancji i otwarcia na innych, unikali jakiejkolwiek przemocy. Dziś jako 39 mln Polek i Polaków jesteśmy swoi, lecz nie czujemy, by ci, którzy obecnie mają wpływ na naszą rzeczywistość, traktowali nas jak swoich. To wielkie obciążenie – podkreślał Jerzy Buzek.

Międzynarodowej kapitule nagrody przewodniczy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz. W jej skład wchodzi również redaktor Adam Michnik, również obecny w czasie dzisiejszej uroczystości.

Zanim laureat odebrał nagrodę, laudację wygłosiła Krystyna Janda. Mówiła o wielkich osiągnięciach prof. Jerzego Buzka, od czasu, gdy budował struktury „Solidarności” na Śląsku, poprzez czas, gdy stał na czele rządu, który wprowadził cztery ważne reformy: administracyjną, edukacyjną, zdrowotną i emerytalną. Wiele uwagi poświęciła dokonaniom na niwie Parlamentu Europejskiego, któremu Jerzy Buzek przewodniczył w latach 2009 – 2012, a także pracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznych rozwiązań, które pozwolą zachować środowisko w dobrym stanie dla kolejnych pokoleń.

Reforma administracyjna jest określana mianem tej, która zmieniła obraz tej ziemi. Powstały powiaty, a w miejsce 49 powstało 16 województw – mówiła Krystyna Janda, która z widocznym wzruszeniem zakończyła laudację słowami: – Panie Premierze, dziękujemy za to co Pan robi dla Polski i Europy.

Profesor Jerzy Buzek, nawiązując do patrona nagrody, wielkiego Gryfity, Króla Eryka Pomorskiego zwrócił uwagę, że choć jako król i korsarz wszczynał wojny, to potrafił też równoważyć wrogie siły, jednocząc zwaśnione strony. – Mógłby mieć przydomek „Jednoczący” i jest to wielka cecha, o którą dziś szczególnie powinniśmy dbać – powiedział.

Marszałek Olgierd Geblewicz gratulował laureatowi osiągnięć i dziękował za wieloletnią przyjaźń. – Działalność Jerzego Buzka jest dowodem jego wizjonerskiego podejścia, nawet dzisiejsze przemówienie pokazuje, że profesor cały czas myśli do przodu. Myśli o naszej przyszłości i tożsamości jako wspólnoty lokalnej, polskiej i europejskiej – mówił marszałek. – W moim gabinecie wisi akt powołania do życia województwa zachodniopomorskiego z podpisem prof. Buzka. Dziękujemy za pomoc w tworzeniu wspólnoty i za ogromny wkład w budowę naszego wspólnego europejskiego domu.

Olgierd Geblewicz pogratulował także burmistrzowi Darłowa, Arkadiuszowi Klimowiczowi i mieszkańcom miasta za piękną inicjatywę stworzenia nagrody i możliwości uhonorowania osobistości, które przyczyniają się do urzeczywistnienia idei wspólnej, otwartej Europy.

Biuro Prasowe

To top