Wolin – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informujemy, że Gmina Wolin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie uzyskała dofinansowanie w ramach przeprowadzonego naboru wniosków przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.
Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Programu bezpłatnym wsparciem asystenta objęte zostaną osoby:
do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, lub
powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczenie równoważne.

Program realizowany będzie do grudnia 2021 r.

Usługi osobistego asystenta realizowane będą w zależności od zgłaszanych potrzeb w maksymalnej liczbie 60 godzin w miesiącu na jedną osobę, a w przypadku osób, których opiekun korzysta ze świadczenia pielęgnacyjnego – 30 godzin w miesiącu.

Aktualnie prowadzony jest nabór osób chętnych do skorzystania z usług osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej

Wszelkie informacje wraz z kartą zgłoszenia dostępne są bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Prostej 1. Pok. 211.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem pod numerem 500024833, e-mail: kadry.ops@gminawolin.pl lub ops@gminawolin.pl … Zobacz mniej

 

To top