14-11-2018 » Powiat i region

Wkrótce pierwsze sesje i decyzje nowych wójtów, burmistrzów i prezydentów

W najbliższych dniach odbędą się pierwsze sesje niedawno wybranych rad gmin. Po upływie kadencji stary wójt pełni jeszcze funkcję do czasu objęcia obowiązków przez swojego następcę.  Zaś nowi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mogą rozpocząć nowe kadencje m.in. od zlecenia audytów finansowych, natomiast rady gmin – od ustalenia wynagrodzeń włodarzy.

Obecna kadencja samorządowa 2014-2018 kończy się 16 listopada br.

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

Pierwszą sesję rady gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zwołuje komisarz wyborczy.

W celu złożenia przez wójta ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju.

Pierwszą sesję prowadzi najstarszy wiekiem radny. Podczas posiedzenia następuje wybór przewodniczącego rady i ślubowanie radnych. Na pierwszej sesji ślubowanie składa też nowy wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Wynagrodzenie wójta określa rada gminy w drodze uchwały. Odbywa się to podczas pierwszej sesji rady.

Do pierwszych zadań wójta należy określenie liczby zastępców i ich powołanie w drodze zarządzenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *