23-11-2015 » Golczewo, Powiat i region

Wielkie święto OSP Golczewo

W sobotę 21 listopada br. mszą świętą w intencji Strażaków rozpoczęły się obchody 70- lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie.
Dnia 5 grudnia 1945 roku z inicjatywy druha Józefa Wrzesińskiego ówczesnego wójta Golczewa, przy pomocy Stanisława Kuczyńskiego oraz referenta ds. pożarnictwa przy Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim druha Witolda Siwickiego została założona Ochotnicza Straż Pożarna w Golczewie.
Uroczyste obchody 70-lecia OSP Golczewo odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie. Strażaków i przybyłych gości powitał Burmistrz Golczewa pan Andrzej Danieluk. W uroczystości wzięli udział m. in. pan Józef Malec Starosta Kamieński, druh Zygmunt Andrzejewski członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, druh Marian Kowalewski Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP, kpt Tomasz Weremczuk Komendant Powiatowy PSP, ks. Ryszard Szczygieł Kapelan województwa zachodniopomorskiego, pani Jadwiga Adamowicz Przewodnicząca Rady Powiatu oraz pan Roman Dorniak Przewodniczący Rady Miejskiej w Golczewie.
Historię powstania i działalność naszej miejscowej straży mogliśmy obejrzeć podczas prezentacji przygotowanej dzięki osobistemu zaangażowaniu państwa Moniki i Damiana Kiełbasa. Podczas przedstawienia historii nie zapomniano o osobach, które opuściły już szeregi OSP Golczewo, a były oddane i poświęcały swoje życie budując strukturę miejscowej straży. Byli to m.in. śp. Kazimierz Suligowski, śp. Bronisława i Jan Bartniczukowie, śp. Marek Bartniczuk, śp. Wiesława Bartniczuk, śp. Józef Szczepaniak, śp. Mieczysław Gralak.
Uzupełnieniem do prezentacji było wystąpienie Prezesa Stanisława Szymanka, który podziękował za przybycie wszystkim gościom oraz przekazał dodatkowo informacje, których nie zmieszczono się w prezentacji. Na koniec podziękował instytucjom, z którymi OSP współpracuje. Druh Stanisław Szymanek skierował podziękowania przede wszystkim do Burmistrza Golczewa pana Andrzeja Danieluka, dzięki któremu udało się wyremontować całą remizę, zakupić nowy średni samochód bojowy oraz rozpocząć remont Domu Strażaka w Golczewie. Nie sposób było zapomnieć i nie wymienić Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita pana Tomasza Szeszyckiego, który osobiście bardzo wspomaga naszą jednostkę w sposób rzeczowy i finansowy – mówił prezes.
Zwieńczeniem 70 letniej pracy OSP Golczewo były liczne podziękowania, listy gratulacyjne od instytucji i osób prywatnych. Głos zabierali Starosta Kamieński Józef Malec, Burmistrz Golczewa Andrzej Danieluk, druh Zygmunt Andrzejewski członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie, Ks. Ryszard Szczygieł Kapelan województwa zachodniopomorskiego, druh Marian Kowalewski Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kamieniu Pomorskim, druh Michał Opowicz Prezes Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Golczewie, kpt. Tomasz Waremczuk Komendant PSP Kamień Pomorski, druh Jacek Sędzik komendant gminny ochrony p/poż z zaprzyjaźnionej Gminy Raciechowice, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita Tomasz Szeszycki, pani Maria Mikołajczak Prezes Koła Emerytów i Rencistów w Golczewie, oraz pani Krystyna Grzeszczyk.
Na koniec uroczystości jubileusz OSP Golczewo uświetnił występ naszych przedszkolaków, uczniów i absolwentki z Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *