Wielkanocne kosze dla kombatantów

Świąteczne słodkości i upominki ufundowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego trafią do organizacji kombatanckich ze Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu. – Przekazując drobne prezenty i wielkanocne ozdoby, przesyłamy kombatantom przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne i wyrazy wdzięczności za ich służbę Ojczyźnie, za pracę na rzecz Pomorza Zachodniego – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.  

Wielkanocne kosze ze słodyczami, konfiturami i kartkami świątecznymi wyrażają pamięć, szacunek i podziękowanie dla kombatantów, pionierów, osób zasłużonych dla Polski oraz Pomorza Zachodniego.- Przekazując drobne prezenty i wielkanocne ozdoby, przesyłamy kombatantom przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne i wyrazy wdzięczności za ich służbę Ojczyźnie, za pracę na rzecz Pomorza Zachodniego – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Pielęgnowanie polskości, budowanie tożsamości regionalnej oraz dbanie o pamięć historyczną to zadania samorządu województwa. Są one realizowane dzięki w współpracy z zachodniopomorskimi  stowarzyszeniami kombatantów, weteranów, osób represjonowanych, a także innymi organizacjami pożytku publicznego.

Kosze upominkowe zostały przekazane 26 organizacjom.

We wtorek (4 kwietnia) przedstawiciele Gabinetu Marszałka UMWZ osobiście dostarczyli świąteczną przesyłkę świętującemu 102 urodziny Panu Leonowi Wałowskiemu, który należy do Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

W środę rano kosze upominkowe odebrali m.in. Pan Jan Margol, Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych; oraz Henryk Wojtynek – Prezes Stowarzyszenia Weteranów Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych Ziemi Zachodniopomorskiej.

Na zdjęciu: Jan Margol, Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału PZBWPHWiOK.

To top