Więcej stacji meteorologicznych na Pomorzu Zachodnim

 Zbierają dane pogodowe przydatne gospodarstwom rolnym położonym w pobliżu, a rejestrowane parametry mogą posłużyć rolnikom m.in. w podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z ochroną roślin. Rusza nabór wniosków w którym gminy mogą zdobyć dofinansowanie na posadowienie stacji meteorologicznych na terenie Pomorza Zachodniego.

O wsparcie finansowe z budżetu województwa zachodniopomorskiego mogą starać się zachodniopomorskie gminy, które realizują w 2021 r. zadanie polegające na posadowieniu stacji meteorologicznych oraz zobowiążą się do nieodpłatnego, nieograniczonego przekazywania danych pochodzących z tych stacji Województwu.

Warunkiem ubiegania się o pomoc finansową jest posiadanie przez gminę aktualnej, pisemnej akceptacji lokalizacji wydanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, administratora Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce.

Gminy mogą ubiegać się o dotację na pokrycie do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Wsparcie dla jednego beneficjenta może wynieść maksymalnie 40 tys. zł. Łączna pula środków dla naboru w 2021 r. wynosi 500 tys. zł.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34, 70-504 Szczecin do 28 maja 2021 roku. Dokumenty dostępne na stronie: www.wrir.wzp.pl w zakładce: Stacje meteorologiczne.

Posadowienie nowych stacji – uszczelnienie systemu monitoringu zjawisk pogodowych – pozwoli nie tylko uzyskać wiarygodniejsze dane dotyczące województwa, ale równocześnie da możliwość na optymalne rozmieszczenie punktów pomiarowych. Jednocześnie punkty te włączone zostaną do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top