Więcej środków na remonty bazy sportowej w regionie. – Trwa nabór wniosków dla samorządów

O pół mln zł zwiększyła się w 2022 roku pula środków zaplanowanych przez Urząd Marszałkowski na remonty lokalnej infrastruktury sportowej. Skorzystać z niej mogą samorządy lokalne, które zdecydują się na modernizację np. stadionów piłkarskich, boisk sportowych, sal gimnastycznych, siłowni plenerowych, pływalni, kortów czy zapleczy szatniowo-sanitarnych. Trwa nabór wniosków.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji można składać do 28 lutego. O fundusze aplikować mogą samorządy gminne lub powiatowe z województwa zachodniopomorskiego. W tym roku pula środków wzrosła z 1,5
do 2 mln zł. Ponadto z 20 do 30 tys. zł zwiększy się również maksymalne wsparcie inwestycji, które może sięgnąć do 50% wartości całkowitych kosztów. Każdy samorząd może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu, który uwzględniać może jedną lokalizację. Dotacja musi być wykorzystana do końca grudnia br.

Zdecydowaliśmy się na podniesienie puli pomocy, bo koszty remontów czy inwestycji w ostatnim czasie drastycznie wzrosły, a zainteresowanie wsparciem na zmiany chociażby w lokalnej bazie sportowej nie słabnie. Tylko w poprzednim roku przekazaliśmy dofinansowanie dla ponad 80 samorządów – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Wszyscy chcemy trenować, ćwiczyć oraz bawić się na nowoczesnych obiektach, i właśnie takiemu celowi służy to zadanie – dodaje.

Rok 2022 to kolejny rok, w którym Urząd Marszałkowski pokryje zachodniopomorskim gminom
i powiatom część kosztów budowy, modernizacji czy remontów infrastruktury sportowej. Poprawa infrastruktury sportowej objąć może różne typy obiektów. To m.in. hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony, kąpieliska, boiska piłkarskie, boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne, skateparki i obiekty lekkoatletyczne. Więcej informacji, w tym wzór wniosku i zasady przyznawania wsparcia, dostępne są na stronie:
www.sport.wzp.pl.

Program pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2002, 2005-2008 oraz ponownie od 2014 roku, po zakończeniu programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Wsparcie w ramach wszystkich poprzednich edycji Programu wyniosło około 11 mln zł. Umożliwiło ono realizację ponad 700 różnych inwestycji poprawiających stan bazy sportowo-rekreacyjnej w regionie.

Biuro Prasowe

Łukasz Jucha

Gabinet Marszałka

To top