Więcej czasu dla organizacji pozarządowych wspierających mniejszości narodowe. – Wydłużony termin składania ofert

Organizacje pozarządowe wspierające mniejszości narodowe i etniczne w województwie zachodniopomorskim mogą pozyskać 190 tys. zł dofinansowania. Wnioski w otwartym konkursie ofert będzie można składać w wydłużonym terminie – do 15 kwietnia 2022 r.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest pierwszym regionem w Polsce, który w budżecie wyodrębnił zadanie „wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”. Taka pomoc nieprzerwanie  udzielana jest od 2016 r.  W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego organizuje otwarty konkurs dla NGO. Jego głównym celem jest wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych w naszym województwie. Do tej pory, dzięki tym dotacjom wydawane były ciekawe publikacje, braliśmy udział w wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych czy integracyjnych. Jak będzie w tym roku?

  Planując ten konkurs żyliśmy w całkiem innej rzeczywistości, jednak teraz przez tragiczne wydarzenia w Ukrainie nabiera dodatkowego znaczenia. Będziemy wspierać i pomagać NGO’som we wszystkich obszarach, tak by zapewnić przestrzeń do realizacji najpotrzebniejszych działań, odpowiadających na aktualne potrzeby – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.   W tym szalenie trudnym czasie bez wątpienia działania integracyjne skierowane do uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi  będą  bardzo potrzebne – dodaje.

Wnioski  będzie  można składać do 15 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem generatora Witkac.pl (pierwotny termin składania ofert był planowany do 31 marca 2022 r.)

W poprzednich latach szczeciński oddział  Związku Ukraińców w Polsce, dzięki przyznawanym dotacjom mógł przygotować kolekcję etnograficzną oraz dokumentację archiwalną przekazaną później do archiwum państwowego w Szczecinie. Przygotowywana była też we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego publikacja „Ocalić od zapomnienia. Liderzy organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”.

Natomiast Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Koło w Białym Borze mogło zaprosić mieszkańców do udziału w warsztatach artystyczno-edukacyjnych, a koszaliński oddział zorganizował przegląd kina ukraińskiego oraz dobrze już znane Spotkanie Kultur. Natomiast edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim prowadził Związek Romów Polskich w Szczecinku. Swoje działania prowadziło też Stowarzyszenie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie. Dotacje przeznaczyli na realizację projektu pn. „Żydzi na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. w świetle „Tygodnika Informacyjnego” Organu Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Szczecinie”. Efektem prac była m.in. publikacja w formie reprintu gazety (1946 r., 1947 r.).

Ogłoszenie konkursu znajduje się: na stronach internetowych  BIP, w serwisie Wydziału Współpracy Społecznej oraz w  generatorze – Witkac.pl

Konkurs koordynuje Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top