Wiata widmo w Jarszewie – Stanisław Kuryłło Burmistrz Kamienia wyłudził 9.949 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego.

Wczoraj w Kamieniu Pomorskim Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą, z wielką pompą, razem z Burmistrzem Kamienia Pomorskiego Stanisławem Kuryłą dokonali oficjalnego otwarcia Parku im. Jana Pawła II.

Koszt tej inwestycji to prawie 2,5 mln zł. Unijne wsparcie Marszałka Województwa wyniosło ponad 1,8 mln zł. Park został zrewitalizowany i przystosowany do celów rekreacyjnych oraz uzdrowiskowych. Wymieniono chodniki, uporządkowano zieleń, dokonano dodatkowych nasadzeń, wybudowano nowe alejki z nawierzchni przepuszczalnych. Czy rewitalizacja parku została przeprowadzona fachowo pokaże czas. Wielu mieszków Kamienia Pomorskiego co do tego ma dużo wątpliwości. Według ich oceny wykonane prace w żaden sposób nie mogły kosztować 2,5 miliona złotych. Coś mi się wydaje, że Marszałek Geblewicz ma pecha do finansowania inwestycji Gminy Kamień Pomorski. Z materiałów, które dotarły do naszej redakcji od mieszkańców Jarszewa jednoznacznie wynika, że Burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło wyłudził z Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 9.949,97 zł. Kwotę w wysokości po 10.000, zł gmina Kamień Pomorski otrzymała w formie dotacji od Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2018” dla dwóch sołectw Wrzosowa i Jarszewa. Umowa wsparcia została podpisana na początku lipca 2018 r.

Z otrzymanego od mieszkańców Jarszewa pisma, G-M.I.0620.884.2018.MM z 14.11.2018 r., przesłanego przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego wynika, że termin realizacji obu projektów w ramach Konkursu „Granty Sołeckie 2018” upłynął 31 października 2018 r. Zaś rozliczenie inwestycji należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisanymi umowami do 15 listopada 2018 r. Do tego dnia Gmina powinna przedstawić rozliczenie rzeczowo-finansowe wydatkowania otrzymanej od Województwa dotacji wraz ze sprawozdaniem opisowym dotyczącym projektu zrealizowanego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2018”.

Jak wynika z dalszej treści tego pisma, na dzień 14.11.2018 r. nie wpłynęło ze strony Gminy żadne pismo stanowiące o zmianie zapisów umów i Urząd Marszałkowski czeka na złożenie rozliczenia.

W dniu 10.12.2018 r. w odpowiedzi na kolejne pismo złożone w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego Biuro Prasowe UM wyjaśnia:

W przypadku Grantu Sołeckiego dotyczącego Sołectwa Wrzosowo projekt pn: „WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU REKREACYJNEGO W SOŁECTWIE” Gmina Kamień Pomorski odstąpiła od jego realizacji i zwróciła 15 listopada 2018 roku kwotę grantu w wysokości 10.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami, łącznie 10.263,00 zł.

W przypadku Grantu Sołeckiego przyznanego dla Sołectwa Jarszewo, Gmina Kamień Pomorski złożyła sprawozdanie z realizacji grantu w wyznaczonym terminie, dokonując zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 50,03 zł. Wydział Rolnictwa i Rybactwa UM jest na etapie weryfikacji tego sprawozdania. Gmina ma uzupełnić braki w przesłanym dokumencie, jednym z nich są właśnie zdjęcia.

W załączeniu do tego pisma Biuro Prasowe UM przesłało dokument rozliczeniowy złożony przez Gminę Kamień Pomorski.

Z punktu 7 tego rozliczenia wynika: „Otrzymana dotacja w kwocie 9.949, 97 zł, Gmina przeznaczyła na budowę wiaty drewnianej z pokryciem dachowym ze strzechy o wymiarach 7m x 5 m w m. Jarszewo. W dalszej części sprawozdania między innymi czytamy, „Mieszkańcy wykonali samodzielnie prace związane z przygotowaniem terenu pod ciągi piesze jak również nawierzchni dojść. Pomogli przy pracach montażowych wiaty jak i uporządkowaniu całego terenu wokół. Poprzez budowę wiaty i zagospodarowanie terenu oraz bliskość świetlicy wiejskiej zostało stworzone miejsce które będzie służyło lokalnej społeczności. Jako miejsce do organizacji spotkań i imprez okolicznościowych.

W dalszej części sprawozdania czytamy:

Oświadczam że

  1. Wszystkie podane w rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
  2. Dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu.

Pod sprawozdaniem widnieje pieczątka Gminy Kamień Pomorski i Rady Sołectwa Jarszewo oraz podpisy Burmistrza Kamienia Pomorskiego Stanisława Kuryłły, Skarbnika Gminy Agnieszki Sakowicz oraz Sołtysa Jarszewa Jolanty Materka.

Ze złożonego sprawozdania wszystko wygląda bardzo ładnie. Niestety cała sprawa wygląda inaczej na miejscu, gdzie rzekoma wiata została wykonana. Jak widać z załączonych fotografii na miejscu wizytówki Burmistrza Kuryłły jest piękna tablica informacyjna z której wynika, że w tym miejscu jest zrealizowana inwestycja w ramach Grantu Sołeckiego. Niestety nie udało mi się, jak i wszystkim mieszkańcom Jarszewa (może nie dotyczy to Pani Sołtys) znaleźć rzekomo wykonanej tu wiaty. Widać wylany z betonu fundament pod wiatę, a samej wiaty brak. Jest niedokończony fragment chodnika prowadzący w kierunku fundamentu i rozgrzebany plac.

Mieszkańcy Jarszewa są zbulwersowani całą sytuacją. Pytają Burmistrza wprost- „Stasiu, na co wydałeś nasze pieniądze, na wybory czy na opłacenie kupowanego przez siebie poparcia”.

Szkoda Panie Marszałku, że w powrotnej drodze do Szczecina nie wpadł Pan do Jarszewa. Może zamiast Mieszkańców Jarszewa, to Pan złożyłby zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy tj. art 271 kk oraz wyłudzenia dotacji w kwocie 9 949, 97 zł , tj. art. 297 §1 kk, przez Burmistrza Gminy Kamień Pomorski Stanisława Kuryłło, Skarbnika Gminy Agnieszkę Sakowicz oraz Sołtysa Jarszewa Jolantę Materka.

Teraz mleko się wylało. Stosowne zawiadomienie wpłynęło już do Prokuratury. Informację na ten temat otrzymał również Radny Sejmiku z PiS Michał Kamiński z Kamienia Pomorskiego.

Będzie gorąco, przestępstwa z tego tytułu zagrożone są karą od 3 miesięcy do lat pięciu.

Waldemar Taranowicz

2 komentarzy na temat: Wiata widmo w Jarszewie – Stanisław Kuryłło Burmistrz Kamienia wyłudził 9.949 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego.

  1. Avatar ja pisze:

    I co teraz będzie? świat w kratkę?

  2. Avatar Ala pisze:

    Ale jaja. brawo Panie Burmistrzu. Piękna wiata. Szkoda, że jej nie widać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *