Ważna informacja dla lokalnych przedsiębiorców

W związku z wprowadzeniem II etapu likwidacji obostrzeń COVID – 19 i zdjęcia części zakazów prowadzenia
działalności gospodarczej informujemy, że od 4 maja 2020 r. istnieje możliwość złożenia w Urzędzie
 Miejskim w Międzyzdrojach wniosku CEIDG -1 w formie papierowej. 

Pobrany ze strony ceidg.gov.pl i wypełniony wniosek należy złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się
na ścianie przy głównym wejściu do budynku Urzędu. Konieczne jest podanie we wniosku numeru telefonu
ponieważ urzędnik po weryfikacji i wprowadzeniu wniosku umawia wizytę telefonicznie na konkretny dzień 
i godzinę. Podpisanie wniosku następuje za okazaniem dowodu osobistego oraz przy zachowaniu wymaganych
 środków bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki) w wydzielonym pomieszczeniu.
W przypadku wątpliwości i konieczności uzyskania wyjaśnień prosimy o kontakt z Referatem Działalności
 Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach pod numerem telefonu 91 32 75 634.  

 

 

 

 

To top