W tej akademii sprawy młodych będą najważniejsze – Nowe działanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i ośmiu powiatów

 Gdy dzieciństwo przestaje być czasem beztroski, a staje się trudnym okresem wchodzenia w dorosłość, młodzi ludzie nie muszą być pozostawieni z problemami sami sobie. Z pomocą przyjdzie uruchamiana na Pomorzu Zachodnim Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży. Jest to wsparcie skierowane do dzieci i młodzieży, które mimo młodego wieku znalazły się w szczególnie trudnym położeniu, a dla których system edukacji czy pomocy społecznej nie ma ofertymówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży to nowe działanie ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (lider projektu) realizowanego wspólnie z ośmioma powiatami. 80 procent zaplanowanych zadań w projekcie dotyczyć ma wsparcia kierowanego do dzieci i młodzieży, które na co dzień mierzą się z trudnymi sytuacjami życiowymi. Może to być np. rozpad rodziny, przemoc w szkole, hejt w Internecie itp. Młodzi ludzie nie zawsze mogą liczyć na wystarczające wsparcie swoich opiekunów, nie zawsze też wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc. Akademia ma uzupełnić tę lukę. Dzięki niej dzieci i młodzież będą uczyć się krytycznego myślenia, budować poczucie własnej wartości, przygotowywać się do pracy w grupie.

ROPS, korzystając z doświadczeń zdobytych przy realizacji wcześniejszych projektów, przygotował nowe działanie, skierowane przede wszystkim do młodych ludzi, którzy znaleźli się w trudnym położeniu. Dzięki udziałowi w projekcie zdobędą nowe kompetencje społeczne, które następnie pozwolą im rozwiązywać problemy. Młodych ludzi w zdobywaniu tej wiedzy będą wspierać przeszkoleni do tego zadania asystenci dorastania, pracujący w Akademii. Za każdym razem oferowana pomoc zostanie dostosowana do potrzeb każdego uczestnika i uczestniczki – wyjaśnia założenia projektu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zadania Akademii można podzielić na trzy główne obszary działań. To:

  • Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży i realizowane w niej m.in. warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży (w wieku od 4 do 25 lat), specjalnie przygotowane treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne, pomoc oferowana przez asystentów dorastania;
  • Intensywne treningi wyjazdowe dla młodzieży, w formie obozów survivalowych poza miejscem zamieszkania;
  • Platforma usług specjalistycznych dostępna on-line.

Pomogą asystenci dorastania

Jednym z najważniejszych działań w Akademii będzie pomoc oferowana przez 120-osobową kadrę asystentów dorastania, którzy na co dzień będą pracować z dziećmi i młodzieżą w ośmiu powiatach (stargardzki, szczecinecki, wałecki, goleniowski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński i z Miasta Koszalin). Doradcy mają stanowić pierwsze wsparcie w kryzysie, pomagać rozwijać dzieciom i młodzieży ich umiejętności.

Ponadto w ośmiu regionalnych Akademiach prowadzonych w każdym z powiatów partnerskich odbywać się będą: mediacje rówieśnicze, trening umiejętności społecznych, zajęcia psycho-edukacyjne z elementami profilaktyki uzależnień czy treningi radzenia sobie z emocjami.

Zaplanowano też nowoczesne warsztaty edukacji społeczno-ekonomicznej, mające na celu wypromowanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczestników.

Wsparciem akademii w tej części projektu zostanie objętych 1600 osób, przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Wyjazdowe treningi

Drugim ważnym filarem Akademii będą treningi wyjazdowe dla młodzieży, w formie 10-dniowych obozów survivalowych. Oprócz standardowych zajęć obozy obejmować będą też ważne z punktu realizacji projektu treningi: zastępowania agresji, komunikacja bez przemocy czy mediacji rówieśniczych czy zdobywania umiejętności społecznych.

To bardzo ważne zadanie, które ma zmotywować uczestniczki i uczestników do dalszej pracy, pozwoli poznać młodym ludziom swoje mocne i słabe strony. Jest to wsparcie celowane, skierowane do dzieci i młodzieży, które mimo młodego wieku znalazły się w szczególnie trudnym położeniu, a dla których system edukacji czy pomocy społecznej nie ma oferty. Trudne warunki obozowe pokażą jak funkcjonują w grupie. Ma to pomóc młodzieży, już w późniejszym życiu, w sposób bardziej świadomy funkcjonować w grupie. Również po zakończeniu takiego wyjazdu młodzież będzie mogła korzystać ze wsparcia trenerów – dodaje marszałek Olgierd Geblewicz.

Z tej formy Akademii skorzysta 60 uczestników projektu.

Pogotowie emocjonalne

Trzecim filarem projektu będzie Platforma Usług Specjalistycznych, umożliwiająca dostęp on-line do pomocnych treści oraz specjalistów – psychologa, pedagoga, mediatora, edukatora, asystenta dorastania, terapeuty, seksuologa.

Masz pytania? Zadzwoń

Rekrutacja do projektu jest otwarta i prowadzą ją powiatowi partnerzy w projekcie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Stargardzie, Goleniowie, Kołobrzegu, Sławnie, Szczecinku, Wałczu, Koszalinie oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Projekt „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany do końca czerwca 2023 r. Łączna suma środków przeznaczona na realizację projektu to 8.489.279,15 zł.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

e-mail: rzecznik@wzp.pl
www.wzp.pl

www.facebook.com/PomZachodnie

 

 

 

To top