W Regionalnym Centrum Kryzysowym znajdziesz pomoc. – Ważne adresy w Myśliborzu oraz w Drawsku Pomorskim

 W sześciu Regionalnych Centrach Kryzysowych mieszkanki i mieszkańcy Pomorza Zachodniego otrzymują bezpłatnie pomoc  psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej. Wsparcie dostępne jest też mobilnie – w miejscu zdarzenia bądź zamieszkania. W Myśliborzu taki punkt działa przy ul. Spokojnej 13. Z pomocy skorzystało już 350 osób. We wtorek, 14 grudnia 2021 r. oficjalnie otwarto wyremontowane pomieszczenia RCK-u. W spotkaniu uczestniczył marszałek Olgierd Geblewicz oraz członkini zarządu Anna Bańkowska.

W Regionalnych Centrach Kryzysowych osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymają odpowiednie wsparcie. Sytuację taką może spowodować poważny wypadek samochodowy, nagła strata bliskiej osoby, ciężka choroba, pożar, bankructwo firmy. Udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu przypadkach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym.

We wtorek, 14 grudnia 2021 r. marszałek Olgierd Geblewicz wraz z członkinią zarządu Anną Bańkowską uczestniczyli w oficjalnym otwarciu Regionalnego Punktu Kryzysowego w Myśliborzu. To jeden z sześciu punktów tworzonej w regionie sieci.

We współpracy z lokalnymi samorządami tworzymy w regionie profesjonalną sieć usług środowiskowych. W tych punktach mieszkańcy województwa otrzymają niezbędną pomoc i wsparcie, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Pomoc psychologiczna jest oferowana bezpłatnie i bez skierowania. To kolejny ważny pilotaż w regionie realizowany przez nasz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

–  Jako społeczność regionu niejednokrotnie doświadczyliśmy wielu traum. Tego typu zdarzenia pokazały nam, że warto wypracować system wsparcia w „tle działań służb ratunkowych”.  Zastanawialiśmy się, jak stworzyć takie zielone pogotowie nadziei, które odpowie na kryzysy emocjonalne mieszkańców w „gorącej godzinie”. Tworząc te punkty korzystaliśmy z doświadczeń polskich i europejskich – podkreśla  dyrektor ROPS Urzędu Marszałkowskiego  Dorota Rybarska-Jarosz.

Punkt w Myśliborzu działa od początku roku, choć dopiero od początku listopada  w wyremontowanych pomieszczeniach przy ul. Spokojnej 13. Do tej pory specjaliści pracujący w tym centrum pomogli prawie 350 osobom. Były to zarówno wizyty stacjonarne, jak i wizyty mobilnego zespołu. Świadczono także poradnictwo telefoniczne.

–  Chcemy maksymalnie i kompleksowo wypełnić lukę w systemie pomocy i wsparcia dla osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym. Niestety coraz więcej osób cierpi z powodu problemów natury psychologicznej, a dostępność do usług specjalistycznych jest niestety niewystarczająca. Aktualna sytuacja epidemiologiczna również nie sprzyja naszemu zdrowiu psychicznemu – mówi członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Kadra punktu w Myśliborzu liczy 13 osób. To m.in.: psycholog, pedagog, socjoterapeuta, specjalista interwencji kryzysowej i pracownicy socjalni.

Ale to nie wszystko. W ramach projektu i pracy w RCK-ach zaplanowano też  animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi. Organizowane są też szkolenia i tematyczne warsztaty  dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja) oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego.

  • RCK w Myśliborzu  działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 przy ul. Spokojnej 13 (parter).
  • Kontakt telefoniczny: 95 718 60 41, 608699806.
  • Koordynatorem projektu jest Kajetan Kuszko  (k.kuszko@pcprmysliborz.pl ; rck@pcprmysliborz.pl).

Natomiast w środę, 15 grudnia 2021 r. o godz. 12 odbędzie się oficjalne otwarcie wyremontowanych pomieszczeniach RCK przy  ul. Obrońców Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim. W spotkaniu ma uczestniczyć członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska. Do tej pory pracownicy tego RCK-u udzielili wsparcia ponad 110 osobom.

  • RCK w Drawsku Pom. działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 przy ul. ul. Obrońców Westerplatte 11 (parter).
  • Kontakt telefoniczny: 733 100 663.
  • Koordynatorem projektu jest Barbara Głowacka  (rckdrawskopom@wp.pl).

Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanego przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim.

Regionalne Punkty Kryzysowe działają także w: Kołobrzegu, Świdwinie, Stargardzie i Wałczu.

Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Dane kontaktowe do pozostałych punktów: http://www.rops.wzp.pl/pomoc-i-doradztwo/projekt-regionalne-pogotowie-kryzysowe

 

To top