W marcu nowa rekrutacja do „Zachodniopomorskich Małych Skarbów”

Pierwszego marca rozpocznie się kolejna rekrutacja do „Zachodniopomorskich Małych Skarbów”. To szansa dla rodziców dzieci do lat trzech, którzy w najbliższych miesiącach planują powrócić do pracy. Mogą otrzymać nawet 1140 zł miesięcznie na opłacenie niani czy pobytu dziecka w żłobku. W lutym zostanie też uruchomiona testowa wersja formularza.

Z pomocy „Zachodniopomorskich Małych Skarbów” rodzice mogą korzystać już od pięciu lat. Projekt z powodzeniem realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, oferując refundację kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego czy niani. Warunek otrzymania wsparcia jest jeden trzeba powrócić do pracy np. po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim.

Aby umożliwić rodzicom dzieci do lat trzech powrót do pracy, uruchomiliśmy nasz autorski projekt dofinansowany z funduszy unijnych „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. To cenna pomoc, która ma ułatwić pogodzenie obowiązków zawodowych z wychowywaniem dzieci. Pomysł się sprawdził, a z finansowego wsparcia skorzystało do tej pory ponad 1600 osób. Wnioski o refundację kosztów składały głównie mamy wylicza Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dzięki „Skarbom” opiekunowie dzieci do lat trzech mogą starać się o miesięczną refundację pobytu dziecka: w żłobku do 1140 zł, klubie dziecięcym do 760 zł, u opiekuna dziennego do 1140 zł oraz niani do 1140 zł. Kwoty te stanowią 95% miesięcznego dofinansowania. Z pomocy takiej można korzystać maksymalnie przez rok. Wsparcie w tym naborze otrzymać może 100 osób.

Zgodnie z przyjętymi zasadami z pomocy „Skarbów” mogą korzystać osoby z woj. zachodniopomorskiego, które zaliczają się do jednej z dwóch grup. Pierwsza to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym), pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech. Druga to osoby pracujące, opiekujące się dziećmi do lat trzech, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Szczególne preferencje w rekrutacji mają także osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia. W tej rekrutacji mają szansę na 60 miejsc w projekcie. SSW obejmuje obecnie 74 gmin naszego województwa. Wsparciem w ramach SSW objęte są gminy borykające się z różnego rodzaju problemami społeczno-gospodarczymi, w tym m.in. brakiem dostatecznej infrastruktury i usług opiekuńczych, wspierających rodziców.

Elektroniczny nabór formularzy na platformie internetowej dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl rozpocznie się 1 marca br. od godz. 8:00 i potrwa do 3 marca br. do godz. 15:30. Co ważne kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając formularz rekrutacyjny w systemie musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy.

W rekrutacji w sposób szczególny premiowani będą rodzice z niepełnosprawnością bądź posiadający dzieci z niepełnosprawnością. Liczy się również data wpływu wniosku. Kandydaci będą też zobowiązani złożyć wydrukowane z systemu formularze rekrutacyjne oraz dołączyć wymagane załączniki (wszystkie informacje dostępne są na stronie WUP – https://www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/mae-skarby/aktualnoci_zpms/ oraz na profilu na portalu Facebook (www.facebook.com/ zachodniopomorskiemaleskarby). Testowa wersja formularza do tej rekrutacji zostanie udostępniona 23 i 24 lutego 2022 r. na stronie  https://wup.witkac.pl  (po zalogowaniu się na platformie internetowej).

Ogłaszana przez WUP w Szczecinie rekrutacja skierowana jest do osób, które przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i planują powrócić do pracy maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Osoby bezrobotne / bierne zawodowo (w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) są zobowiązane do podjęcia zatrudnienia w terminie maksymalnie miesiąca od dnia umieszczenia dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. W przypadku umieszczenia dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego po złożeniu formularza rekrutacyjnego, uczestnik zobowiązany jest do podjęcia zatrudnienia w terminie maksymalnie miesiąca od momentu podpisania umowy udziału w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana 31 marca 2022 r.  na stronie internetowej WUP w Szczecinie.

Projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Cały budżet programu to 29,5 mln zł.

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

To top